ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า ฉันมียอดเงินทบต้นครบตามข้อกำหนดการได้เงินโบนัส?

หากท่านลงทะเบียนเปิดใช้บัญชี SBOBET โดยใช้รหัสโปรโมชั่นเติมเงินโบนัส กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชีและคลิกที่ ฝาก & ถอน จากนั้นคลิกที่แถบ โปรโมชั่น เพื่อดูแลและกำหนดรายละเอียดของเงินโบนัส

  • ข้อกำหนดเงินทบต้น : คือการกำหนดให้เงินทบต้นที่ท่านต้องการ ไปรวบรวมไว้ในบัญชีของท่านเพื่อรวมกับเงินโบนัส
  • ยอดเงินคงเหลือทบต้น : คือจำนวนเงินทบต้นที่ท่านรวบรวมไว้ในบัญชี