ข้อกำหนดในการรู้จักตัวตนของลูกค้าคืออะไร?

การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer- KYC) เป็นข้อกำหนดที่เข้มงวด เพื่อเป็นการทำให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการรับพนันเกมส์รู้จักตัวตนของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยที่ข้อมูลที่ลูกค้าให้ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ได้จริง สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สม่ำเสมอ

เป็นไปตามข้อกำหนดของใบอนุญาตประกอบการที่ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตน และ ที่อยู่ปัจจุบัน

  • สำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตของเกาะแมนและไอริช:
    • ในครั้งแรกที่ผู้เล่นดำเนินการถอนเงินด้วยยอดที่เกินกว่า 3,000 ยูโร (หรือสกุลเงินเทียบเท่า); หรือ
    • ถ้าหากยอดสะสมจากการถอนเงินรวมกับรายการชำระเงินอื่นๆไปยังผู้เล่น ภายใน 30 วันก่อนหน้าที่จะมีการชำระเงิน มียอดที่เกินกว่า 3,000 ยูโร (หรือสกุลเงินเทียบเท่า)
  • สำหรับบัญชีที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตของเกาะแมนและไอริช:
    • กรุณาติดต่อ  SBOBET Support Team ของเราโดยใช้อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน

ตามข้อเรียกร้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นนี้ หากเกิดเหตุการณ์กรณีดังกล่าว ทาง SBOBET ต้องขอให้ท่านสแกนเอกสารระบุตัวตนของท่านพร้อมทั้งเอกสารยืนยันทะเบียนบ้าน (เช่น รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือบัตรเครดิต ใบแจ้งค่าใช้บริการต่างๆ รวมทั้ง ใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์มือถือ) ที่ได้รับการอนุญาตภายใน 90 วันย้อนหลัง กรุณาแฟกซ์เอกสารดังกล่าวมาที่ +44 1624 721966 หรืออีเมลมาที่ support@sbobet.com

อนึ่ง หากในอดีตท่านเคยส่งเอกสารดังกล่าวมาให้ทาง SBOBET แล้ว ขอให้ท่านเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในการอ้างอิงในโอกาสต่อไป เพราะ SBOBET ไม่สามารถให้ท่านดำเนินการถอนต่อไปได้ จนกระทั่งเราได้รับเอกสารที่ถูกต้องจากท่าน

Clicky