กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยในการถอนเงินคืออะไร?

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย SBOBET มีความจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้าแก่ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามและ/หรือธนาคารที่ผู้ให้บริการรายนั้นๆใช้บริการ ก่อนที่จะมีการโอนเงินตามคำร้องขอถอนที่เกินกว่า 49,000 บาท

ข้อมูลในการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้าที่ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามและ/หรือธนาคารที่ผู้ให้บริการรายนั้นๆใช้บริการ ครอบคลุมเอกสารประเภท รายละเอียดการระบุตัวตน อาชีพ ที่พักอาศัย และที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพย์ติดต่อและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามและ/หรือธนาคารที่ผู้ให้บริการรายนั้นๆใช้บริการได้ร้องขอ

การคลิกที่ปุ่ม OK เป็นการยอมรับและยืนยันให้ SBOBET ทำการแชร์ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่ ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามและ/หรือธนาคารที่ผู้ให้บริการรายนั้นๆใช้บริการ

กระนั้น ท่านยังคงสามารถส่งคำร้องขอถอนเงินจำนวนมากสุดที่ 49,000 บาท ต่อหนึ่งวันทำการ

Clicky