ก่อนที่ฉันจะสามารถถอนเงิน มีข้อกำหนดเงินทบต้นหรือไม่?

หากท่านต้องการถอนเงินที่มีไม่ถึงยอดสามเท่าของยอดฝากเงิน อาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการอีก 5% จากเงินฝากหรือเงินถอนหรือทั้งสองจำนวน ทาง SBOBET สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ SBOBET เท่านั้น

เงินทบต้น หมายถึง จำนวนเงินที่ใช้ในการวางพนันและผลตอบแทนที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่น ท่านทำการฝากเงินเข้าในบัญชี $100 และวางพนัน $50 แล้วได้ผลชนะอีก $50 เท่ากับรวมเป็นเงินได้ $100 ท่านสามารถถอนเงินออกจากบัญชีเป็นจำนวน $100 และเหลือเงินทุนที่ยังไม่ใช้ $50 ไว้ในบัญชี อย่างไรก็ตามการถอนเงินในครั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าเงินที่ท่านถอนจะถูกหัก $5 ดังนั้นท่านจะได้เงินจากการถอนเงินในครั้งนี้ $95

หากท่านต้องการถอนเงินทุนที่ยังไม่ได้ใช้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET เพื่อส่งคำร้องและเหตุผลประกอบ

Clicky