NO LIMIT CITY - CASHX

Tham Gia Ngay!

Hãy cùng tham gia “NO LIMIT CITY - CASHX” và thắng tổng giải thưởng lên đến 25.000.000.000 ₫.

Thời Gian Khuyến Mãi: từ 12:00 AM Ngày 03 Tháng 6 – 11:59 PM Ngày 30 Tháng 6 2024 (GMT+0) (Thời Gian Khuyến Mãi)

Cách tham gia?

 1. Có tổng cộng 4,400 giải thưởng mưa tiền thưởng trị giá 575.000.000 ₫ và 2,975 giải thưởng giải đấu sẽ được trao hàng tuần trị giá 588.255.000 ₫ trong thời gian khuyến mãi.
 2.  
 3. Không yêu cầu số tiền cược tối thiểu.
   
 4. Có 2 đợt Mưa Tiền Thưởng và 2 Giải Đấu trong thời gian khuyến mãi:

  Thời Gian Khuyến Mãi (GMT+0) Loại Khuyến Mãi Giải Thưởng
  12:00 AM ngày 3 tháng 6 – 11:59 PM ngày 09 tháng 6 năm 2024 Mưa Tiền Thưởng X4,400
  12:00 AM ngày 10 tháng 6 – 11:59 PM ngày 16 tháng 6 năm 2024 Giải Đấu X2,975
  12:00 AM ngày 17 tháng 6 – 11:59 PM ngày 23 tháng 6 năm 2024 Mưa Tiền Thưởng X4,400
  12:00 AM ngày 24 tháng 6 – 11:59 PM ngày 30 tháng 6 năm 2024 Giải Đấu X2,975
   
 5. Bảng giải thưởng Mưa Tiền Thưởng “NO LIMIT CITY - CASHX”:

  Hạng Giải Thưởng Tiền Mặt Hàng Ngày
  1 20.700.000 ₫
  2 9.200.000 ₫
  2 4.600.000 ₫
  5 2.300.000 ₫
  10 1.840.000 ₫
  40 575.000 ₫
  40 345.000 ₫
  300 230.000 ₫
  1,000 184.000 ₫
  3,000 69.000 ₫
 6. Bảng giải thưởng Giải Đấu “NO LIMIT CITY - CASHX”:

  Hạng Giải Thưởng Hàng Tuần
  1 23.000.000 ₫
  2 16.100.000 ₫
  3 6.900.000 ₫
  4-5 2.300.000 ₫
  6-20 1.610.000 ₫
  21-80 1.150.000 ₫
  81-200 575.000 ₫
  201-700 345.000 ₫
  701-1,700 115.000 ₫
  1,701-2,975 69.000 ₫

Điều kiện:

Giải đấu sẽ bắt đầu từ 12:00 AM Ngày 03 Tháng 6 – 11:59 PM Ngày 30 Tháng 6 2024 (GMT+0) (Thời Gian Khuyến Mãi)

 1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ MMK, BRL).
 2.  
 3. Những người chiến thắng được quyết định dựa trên doanh thu cược cao nhất trong thời gian khuyến mãi.
 4.  
 5. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.
 6.  
 7. Trong thời gian khuyến mãi, người chơi đã nhận thưởng vẫn có thể tiếp tục tham gia để thắng giải của đợt khuyến mãi tiếp theo.
 8.  
 9. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào lúc 03:00 PM (GMT+0) tuần sau khi khuyến mãi kết thúc trong vòng 3 ngày làm việc.
 10.  
 11. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 12.  
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages:

Clicky