NO LIMIT CITY - CASHX

Tham Gia Ngay!

Hãy cùng tham gia “NO LIMIT CITY - CASHX” và thắng tổng giải thưởng lên đến 25.000.000.000 ₫.

Thời gian Giải đấu: Ngày 1 Tháng 11 2023 11:00 PM – Ngày 28 Tháng 11 10:59 PM (Thời Gian Khuyến Mãi)

Cách tham gia?

 1. Có tổng cộng 4,400 giải thưởng mưa tiền thưởng trị giá 575.000.000 ₫ và 2,975 giải thưởng sẽ được trao hàng tuần trị giá 588.255.000 ₫ trong thời gian khuyến mãi.
 2.  
 3. Không yêu cầu số tiền cược tối thiểu.
   
 4. Có 2 đợt Mưa Tiền Thưởng và 2 Giải Đấu trong thời gian khuyến mãi:

  Thời Gian Khuyến Mãi Loại Khuyến Mãi Giải Thưởng
  23:00 ngày 1 tháng 11 – 22:59 ngày 7 tháng 11 năm 2023 Mưa Tiền Thưởng X4,400
  23:00 ngày 8 tháng 10 – 22:59 ngày 14 tháng 11 năm 2023 Giải Đấu X2,975
  23:00 ngày 15 tháng 10 – 22:59 ngày 21 tháng 11 năm 2023 Mưa Tiền Thưởng X4,400
  23:00 ngày 22 tháng 10 – 22:59 ngày 28 tháng 11 năm 2023 Giải Đấu X2,975
   
 5. Bảng giải thưởng Mưa Tiền Thưởng “NO LIMIT CITY - CASHX”:

  Hạng Giải Thưởng Tiền Mặt Hàng Ngày
  1 20.700.000 ₫
  2 9.200.000 ₫
  2 4.600.000 ₫
  5 2.300.000 ₫
  10 1.840.000 ₫
  40 575.000 ₫
  40 345.000 ₫
  300 230.000 ₫
  1,000 184.000 ₫
  3,000 69.000 ₫
 6. Bảng giải thưởng Giải Đấu “NO LIMIT CITY - CASHX” :

  Hạng Giải Thưởng Hàng Tuần
  1 23.000.000 ₫
  2 16.100.000 ₫
  3 6.900.000 ₫
  4-5 2.300.000 ₫
  6-20 1.610.000 ₫
  21-80 1.150.000 ₫
  81-200 575.000 ₫
  201-700 345.000 ₫
  701-1,700 115.000 ₫
  1,701-2,975 69.000 ₫

Điều kiện:

 1. Giải đấu sẽ bắt đầu từ Ngày 1 Tháng 11 2023 11:00 PM – Ngày 28 Tháng 11 10:59 PM (Thời Gian Khuyến Mãi).
 2.  
 3. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ MMK, BRL).
 4.  
 5. Những người chiến thắng được quyết định dựa trên doanh thu cược cao nhất trong thời gian khuyến mãi.
 6.  
 7. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.
 8.  
 9. Trong thời gian khuyến mãi, người chơi đã nhận thưởng vẫn có thể tiếp tục tham gia để thắng giải của đợt khuyến mãi tiếp theo.
 10.  
 11. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào lúc 15:00 tuần sau khi khuyến mãi kết thúc trong vòng 3 ngày làm việc (Giờ Việt Nam).
 12.  
 13. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 14.  
 15. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages: