Cược hỗn hợp combo là gì ?

Cược hỗn hợp combo là một tính năng của cược hỗn hợp cho phép bạn dễ dàng đặt nhiều cược kết hợp với nhau từ các sự kiện mà bạn lựa chọn.

Để sử dụng tính năng cược hỗn hợp combo, bạn cần lựa chọn từ 4 đến 8 trận đấu hoặc sự kiện khác nhau được ra kèo trên trang cược hỗn hợp. Việc chọn nhiều cược của cùng trận đấu hoặc sự kiện mà kết quả của một cược sẽ ảnh hưởng đến các cược còn lại sẽ không được cho phép.

Số lượng trận đấu mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến loại cược hỗn hợp combo mà bạn có thể đặt. Ví dụ, khi bạn chọn 4 trận đấu:

1. Trận A (Manchester City vs West Ham United)
2. Trận B (Cittadella vs Hellas Verona)
3. Trận C (Cordoba vs Osasuna)
4. Trận D (Liverpool vs Tottenham Hotspur)

Từ các trận đấu trên, bạn có thể chọn đặt:

• Xiên 2 Chân (6 cược – 6 cược kết hợp của AB, AC, AD, BC, BD, và CD)
• Xiên 3 Chân (4 cược – 4 cược kết hợp của ABC, ABD, ACD, và BCD)
• 4-Chân (1 cược – 1 cược kết hợp của ABCD)
2 Chân, 3 Chân4-Chân (11 cược tổng cộng)

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm về tổng số cược sẽ được tạo ra từ các lựa chọn của bạn:

Số trận được chọn Xiên 2 Chân Xiên 3 Chân 4-Chân 5-Chân 6-Chân 7-Chân 8-Chân
3 3 cược 1 cược          
4 6 cược 4 cược 1 cược        
5 10 cược 10 cược 5 cược 1 cược      
6 15 cược 20 cược 15 cược 6 cược 1 cược    
7 21 cược 35 cược 35 cược 21 cược 7 cược 1 cược  
8 28 cược 56 cược 70 cược 56 cược 28 cược 8 cược 1 cược

 

Clicky