Tôi có thể quản lý các giải và các sự kiện trong mục yêu thích của tôi như thế nào?

Bạn có thể sử dụng chức năng mục yêu thích để đánh dấu các giải và sự kiện thể thao yêu thích của bạn. Sử dụng chức năng yêu thích, bạn có thể dễ dàng xem các sự kiện mà bạn quan tâm một cách nhanh chóng. Chức năng này được cung cấp độc quyền cho các thành viên của SBOBET sau khi đăng nhập vào. 

Mục Yêu Thích Của Tôi

Thêm vào Mục Yêu Thích Của Tôi

 1. Đăng nhập vào tài khoản SBOBET của bạn và nhấp vào mục Thể Thao nằm ở phía trên cùng của trang web.

  Hiển Thị hoặc Giấu Mục Yêu Thích Của Tôi : Chọn mở rộng hoặc thu nhỏ mục yêu thích bằng cách nhấp vào Mục Yêu Thích Của Tôi bên danh mục phía trái.

 2. Chọn một môn thể thao (vd: Bóng Đá), một địa điểm (vd: Anh Quốc) và một giải (vd: Giải Ngoại Hạng Anh) từ danh mục các sự kiện bên phía trái để xem các sự kiện đựơc cung cấp cho cá cược.
 3. Di chuyển đến sự kiện hoặc giải bạn muốn thêm vào và nhấp vào biểu tượng ngôi sao của một sự kiện hay giải nào đó.

  Biểu Tượng Ngôi Sao : Bạn có thể tìm thấy biểu tượng ngôi sao cho các sự kiện ở bên phía trái của tên đội hoặc cầu thủ, và biểu tượng ngôi sao cho giải bên phía trái của tên giải nằm trên cùng của thanh thị trường cá cược.

Bỏ từ Mục Yêu Thích Của Tôi

 1. Để bỏ một sự kiện hoặc một giải, chỉ cần nhấp vào biểu tượng ngôi sao của một sự kiện hay giải đó một lần nữa.

  Hoặc, bạn có thể bỏ các sự kiện và các giải bằng cách thay đổi danh sách yêu thích của bạn và lưu các thay đổi đó.

Quản Lý Mục Yêu Thích Của Tôi

 1. Nhấp vào Mục Yêu Thích Của Tôi bên danh mục phía trái để mở rộng mục yêu thích. Nhấp vào nút sửa để thay đổi danh sách.
 2. Nhấp vào nút mũi tên hướng lên để chuyển một sự kiện hoặc giải lên trên danh sách.
 3. Nhấp vào nút bỏ để bỏ một sự kiện hoặc một giải từ danh sách.
 4. Nhấp vào nút Lưu để lưu thay đổi của bạn hoặc Bỏ để bỏ.
Clicky