စောင့်ဆိုင်းဖြစ်နေသော အလောင်းအစားများကို မည့်သည့်နေရာတွင် ကြည့်နိုင်သနည်း။

သင်၏အလောင်းအစားစာရင်းသည် သင်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှသော အလောင်းအစားများကို (လောင်းထားသည့် အလောင်းအစားများ နှင့် စောင့်ဆိုင်းဖြစ်နေသော အလောင်းအစားများအပါအဝင်) ဖော်ပြပေးသည်။ သင်၏ အလောင်းအစားစာရင်းကိုကြည့်ရန် သင်၏ SBOBET အကောင့်ထဲသို့ ဆိုင်းအင်ဝင်ပြီး၊ စာမျက်နှာထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသော Bet List Full လင့်ခ် (link) ကိုနှိပ်ပါ။ လက်ခံမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေသောအလောင်းအစားများကို Status  ကော်လံအောက်ရှိ “Waiting” တွင်ပြထားသည်။

စာမျက်နှာ၏ ထိပ်ဘယ်ဖက်ထောင့်တွင်ရှိသော Bet List Mini လင့်ခ်(link)ကို အသုံးပြု၍လည်း သင်နောက်ဆုံးပြုလုပ်ထားခဲ့သည့် အလောင်းအစား(၁၀)ခုကို အဆင်ပြေပြေ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Clicky