အားကစားပွဲများတွင် လောင်းကစားစလစ်ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။

လောင်းကစား စလစ် (Bet Slip) ကိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

bet_slip_header

 • အကူအညီ
  လောင်းကြေးစလစ်ကို အသုံးပြုပြီးလောင်းရန်အတွက် အကူအညီလိုလျှင် [?] ကိုနှိပ်ပါ။
 • အားလုံးရွေးချယ်ခြင်း
  သင်၏လောင်းကစားစလစ်ပေါ်မှ ပွဲများအားလုံးလောင်းချင်လျှင် (သို့မဟုတ်) ရွေးထားသည့်ပွဲအကုန်လုံးကို မလောင်း ချင်တော့လျှင် Select All ဘေးမှ အမှန်ခြစ် (√) ကို တပ်ခြင်း/ဖြုတ်ခြင်း ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
 • အားလုံးဖယ်ခြင်း
  သင်၏လောင်းကစားစလစ်ပေါ်မှ ပွဲများအားလုံးဖယ်ပစ်ချင်လျှင် Remove All ကိုသုံးပါ။
bet_slip
 • ပြိုင်ပွဲတစ်ခုချင်း ရွေးချယ်ခြင်း
  သင်၏လောင်းကစားစလစ်ပေါ်တွင် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုချင်း ရွေးချယ်လိုလျှင် (သို့မဟုတ်) မရွေးချယ်လိုလျှင် အဆိုပါ ရွေးချယ်ထားသော ပြိုင်ပွဲ၏ဘယ်ဖက်တွင်ရှိသော အမှန်ခြစ်(√) ကို တပ်ခြင်း/ဖြုတ်ခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
 • ရွေးချယ်ထားသည့် ပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်
  သင်၏ mouse မျှားကို ရွေးချယ်ထားသော ပြိုင်ပွဲနေရာရှိ (i) ပုံပေါ်သွားတင်လိုက်ခြင်းဖြင့် သင်ရွေးချယ်ထားသည့် ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ကို သိရှိနိုင်သည်။
 • ရွေးချယ်ထားသည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုချင်း  ပြန်ဖယ်ခြင်း
  သင်၏လောင်းကစားစလစ်ပေါ်မှ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုချင်းကို ပြန်ဖယ်ချင်လျှင် အပြာရောင် [x] ကိုနှိပ်ပါ။
 • ရွေးချယ်ထားသည့် အလောင်းအစား
  သင်ရွေးလိုက်သည့် အလောင်းအစားနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြသည်။
 • လောင်းကြေးပမာဏ ကန့်သတ်ချက်
  ပွဲတစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံး လောင်းကြေးတင်နိုင်သည့်ပမာဏကို သင်လောင်းကြေး မတင်မီ စစ်ဆေးပါ။
 • အမြင့်ဆုံး လောင်းကြေး
   Bet Max ကို နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ထားသည့်အလောင်းအစားအတွက် ဖြစ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးပမာဏကို ကြည့်နိုင် သုံးနိုင်သည်။
 • ခန့်မှန်း နိုင်ငွေ
  သင်၏ လောင်းကြေးထည့်လိုက်သည်နှင့် ခန့်မှန်းနိုင်ငွေကို အလိုအလျောက်တွက်ချက်ပေးပြီး  Est Win  အကွက်တွင် ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်ရလိုသည့် ခန့်မှန်းနိုင်ငွေ ပမာဏကို  Est Win  အကွက်တွင် ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်လည်း သင်မည်မျှ လောင်းကြေးထည့်ရမည်ကို တွက်နိုင်သည်။
 • လောင်းကစားတစ်ခုတွင် လောင်းသည့်လောင်းကြေးပမာဏ
  သင်၏ လောင်းကစားစလစ်ပေါ်တွင် သင်လောင်းကြေးတင်လိုသောပမာဏကို Stake per bet ဘေးရှိ အကွက်ထဲတွင် ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲများအားလုံး၏ ပွဲစဉ်တစ်ခုစီတွင် ထိုပမာဏ အတိုင်း ဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
 • စုစုပေါင်း လောင်းသည့် ပွဲအရေအတွက်နှင့် စုစုပေါင်း လောင်းကြေးပမာဏ
  သင်၏လောင်းကစားစလစ်ပေါ်တွင် ပြိုင်ပွဲများအတွက် သင် ရွေးချယ်လောင်းခဲ့သည့် ပွဲအရေအတွက်ပေါင်းနှင့် စုစုပေါင်း လောင်းကြေးပမာဏကို စစ်ဆေးပါ။
 • ခန့်မှန်း နိုင်ငွေ စုစုပေါင်း
  သင်၏ လောင်းကစားစလစ်ပေါ်တွင် သင်လုပ်ထားသော ရွေးချယ်မှုများအတွက် နိုင်လျှင် ရနိုင်မည် ခန့်မှန်းနိုင်ငွေ စုစုပေါင်းကို စစ်ဆေးပါ။

လောင်းမည့် ပွဲကို ရွေးချယ်ခြင်း

bet_slip_stake

 1. သင်၏ SBOBET စာရင်းသို့ ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။ ဆိုင်းအင်လုပ်ပြီးသားစာမျက်နှာ၏ ထိပ်ဖက်တွင်ရှိသော Sports ခလုတ်(tab) ကိုနှိပ်ပါ။

  သင်သည် ဆိုင်းအင်မလုပ်ခင် အလောင်းအစားကို ရွေးချယ်ခဲ့လျှင်၊ အဆိုပါရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်း ဆိုင်းအင်လုပ်ပြီးလျှင်လည်း ဆက်လက် ရှိနေမည်။

 2. ဘယ်ဖက်ပွဲစဉ်(event) မီနူးမှ အားကစားတစ်ခု (ဥပမာ - ဘောလုံး) ၊နေရာ(ဥပမာ-အင်္ဂလန်)နှင့် လိခ်(ဥပမာ- အင်္ဂလန်ပရီမီယာလိခ်)ရွေးပြီး လောင်းကစားရန် အတွက် ပေးထားသော ပွဲစဉ်များကို ကြည့်နိုင်သည်။
 3. သင်လောင်းကြေးတင်ချင်သော ပြိုင်ပွဲကို ရောက်အောင်သွားပါ။ နှစ်သက်ရာ လောင်းကစားပုံစံကိုရွေး၍ သင်၏ လောင်းကစားစလစ်သို့ ထပ်ထည့်နိုင်သည်။

  လောင်းကစားဈေးကွက်များ - ရက်စွဲများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖွင့်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်နေ့တစ်နေ့(ဥပမာ- ယနေ့)၏ ပွဲစဉ်များကို ကြည့်နိုင်သည်။ မတူညီသော ဈေးကွက် ခလုတ် (tabs) (ဥပမာ- ၁x၂ ဝမ်းတူး) များကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လည်း အဆိုပါဈေးကွက်တစ်ခုအောက်တွင်ရှိသော လောင်းကစားနိုင်သည့် ပွဲစဉ်များကို ကြည့်နိုင်သည်။

  ဈေးကွက် ဖော်ခြင်း/သိမ်းခြင်း - ဈေးကွက်၏ခေါင်းစဉ်တွင် နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်း လောင်းကစားဈေးကွက်ဖော်ပြခြင်းကို ချဲ့နိုင် (သို့မဟုတ်) ခေါက်ထားနိုင်သည်။

  ဈေးကွက်အားလုံးကို ကြည်ရှုခြင်း - ရွေးချယ်နိုင်သည့် အလောင်းအစားနေရာ၏ ညာ(လက်ယာ)ဘက်တွင်ရှိသော အပြာရောင်နံပါတ်အကွက်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ် တစ်ခုအတွက် ရနိုင်သော အလောင်းအစားများ၏ လောင်းကစားဈေးကွက်ကို ကြည့်နိုင်သည်။

  ကျွနု်ပ်၏ဈေးကွက် - လောင်းကစားဈေးကွက်ရှိ [+] ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်)  My Markets  ခလုတ်(tab) ကိုရွေးပြီး သင်၏ ကြည့်ရှုလိုသည့်စာရင်းထဲသို့ ဈေးကွက်ကို ထပ်ထည့်နိုင်သည်။

 4. သင်၏လောင်းကစားစလစ်ထဲသို့ အခြားနှစ်သက်ရာ ပြိုင်ပွဲများကိုလည်း ရွေးနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ထပ်ထည့်နိုင်သည်။

  သင်၏လောင်းကစားစလစ်ထဲသို့ တစ်ခုရွေးထည့်လိုက်သည်နှင့် ထိုရွေးထည့်သည့် အလောင်းအစားကို အရောင်ဖြင့်ထင်ရှားအောင်(highlight) လုပ်ပြထားသည်။

 5. သင်ပြုလုပ်ထားသော အလောင်းအစားများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ လောင်းကစား စလစ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များ မှန် မမှန် စစ်ဆေးပါ။
 6. သင်၏ လောင်းကစားစလစ်ပေါ်တွင် ပွဲတစ်ခုစီအတွက် သင် လောင်းကြေးတင်လိုသောပမာဏကို ဖြည့်ပါ။ ပြီးလျှင် Place Bet ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ လောင်းပါ။

  ကစားပွဲတစ်ပွဲအတွက်လောင်းကြေး - သင်၏ လောင်းကစားစလစ်ပေါ်တွင် သင် လောင်းကြေးတင်လိုသောပမာဏကို Stake per bet ဘေးရှိ အကွက် ထဲတွင် ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲများအားလုံး၏ပွဲစဉ်တစ်ခုစီတွင် ထိုပမာဏအတိုင်း ဝင် သွားမည် ဖြစ်သည်။

  သင်၏ အလောင်းအစားကို လက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်  Place Bet ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ပြန်လည် ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။

သင်၏အလောင်းအစားကို လက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ဖတ်ခြင်း

bet_receipt

 1. သင်၏အလောင်းအစားကို လက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များ မှန်ကန်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးပါ။

  လောင်းကစားအညွှန်း - သည် အလောင်းအစား တစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်သေခံနံပါတ်ဖြစ်သည်။

 2. သင့်လောင်းကစားစလစ်၏အောက်ခြေတွင် ပြိုင်ပွဲများအတွက် သင်ရွေးချယ်လောင်းခဲ့သည့် ပွဲအရေအတွက်ပေါင်းနှင့် စုစုပေါင်း လောင်းကြေးပမာဏကို စစ်ဆေးပါ။
 3. လောင်းကစားစလစ် အသစ်ဖွင့်ရန် Continue ကိုနှိပ်ပါ။
 4. သင့်လောင်းကစားစလစ်၏ အောက်တွင်ရှိသော My Bets မျက်နှာပြင်အကန့်ကို ချဲ့ခြင်း (သို့မဟုတ်) စာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးမီနူးရှိ  My Bets ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်ပြုလုပ်ခဲ့သော လောင်းကစားများနှင့် ပတ်သက်သည်များကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။