ทำไมการวางพนันของฉันถูกยกเลิก?

การวางพนันของท่านจะถูกยกเลิกด้วยเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้

  • รายการการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนการแข่งขัน
  • สนามแข่งขันเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • การวางพนันเกิดขึ้นหลังจากรายการการแข่งขันเริ่มต้นแล้ว (ยกเว้นการพนันสด)
  • ข้อมูลสำหรับการแข่งขันไม่ถูกต้อง (เช่น นักกีฬา สมาชิกในทีมการแข่งขัน ราคาออดซ์ ราคา)
  • ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดราคาออดซ์ไม่ถูกต้อง
  • การรับวางพนันเกิดความผิดพลาดในระบบ SBOBET

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยกเลิกการวางพนัน กรุณาอ้างอิง กฎการพนันกีฬา หากท่านต้องการปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อทราบเหตุผลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรายการพนันของท่านถูกยกเลิก กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET

Clicky