ฉันควรทำอย่างไร เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานเบราว์เซอร์?

เบราว์เซอร์ แอดออน (Browser add-ons) คือโปรแกรมเสริม ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรมเดิมให้สูงยิ่งขึ้น อาทิเช่นมัลติมีเดีย แอดออน (multimedia add-ons) และแถบการค้นหา (search bar) ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาโดยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้ท่านได้ค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น เล่นมัลติมีเดียได้หลากหลายยิ่งขึ้น และมีเครื่องมือพิเศษเพิ่มมากขึ้น แต่กระนั้นบางโปรแกรมเสริม เช่น Skype add-on อาจใช้พื้นที่ในซีพียู (CPU) ซึ่งอาจทำให้การโหลดเว็บไซต์ใช้เวลานานยิ่งขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากท่านสงสัยว่าโปรแกรมเสริมใดที่เป็นสาเหตุของการที่เบราว์เซอร์ทำงานช้าลง ท่านอาจจะปิดโปรแกรมเสริมดังกล่าวในเบราว์เซอร์

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดโปรแกรมเสริม (add-ons) ใน Windows Internet Explorer 8

 1. คลิกที่ เครื่องมือ (Tools) ซึ่งอยู่ในแถบเมนูด้านบนซ้ายของหน้า และเลือก การจัดการแอดออน (Manage Add-ons)

  คลิก Tools และเลือก Manage Add-ons ใน IE8
 2. เลือกโปรแกรมเสริมที่ท่านต้องการปิด (เช่น Skype add-on) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ปิดเครื่องมือ (Disable) ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้า

  ท่านสามารถระบุโปรแกรมเสริมที่ใช้เวลาในการโหลดนานที่สุดได้โดย คลิกขวาที่หัวข้อของคอลัมน์ และแบ่งแยกกลุ่ม (ungroup) โปรแกรมเสริมได้โดยเลือก Group By -> None จัดลำดับโดยระยะเวลาการโหลดโดยคลิกที่หัวข้อ Load time header

  เลือก Add-ons ใน IE8
 3. ตรวจสอบและยืนยันว่าโปรแกรมเสริม (add-on) ที่แสดงอยู่ในข้อความแจ้งเตือนถูกต้อง จากนั้นคลิก ปิด (Disable) เพื่อดำเนินการต่อ หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิก

  ปิดหรือยกเลิก Add-ons ใน IE8
 4. ทำตามขั้นตอน 2 และ 3 อีกครั้ง สำหรับโปรแกรมเสริมทุกโปรแกรมที่ท่านต้องการจะปิด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ปิด(Close) เพื่อทำตามขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จากนั้นปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเปิดใหม่ (Restart) เพื่อให้การตั้งค่าใหม่ของท่านมีผลสมบูรณ์

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดโปรแกรมเสริม (add-ons) ใน Mozilla Firefox 3

 1. คลิกที่ เครื่องมือ (Tools) ซึ่งอยู่ในแถบเมนูด้านบนของหน้า จากนั้นเลือก โปรแกรมเสริม (Add-ons)

  คลิก Tools และเลือก Add-ons ใน Firefox 3
 2. จากนั้นรายการเพิ่มเติมจะปรากฎที่หน้าต่างด้านล่าง คลิกที่ add-on ที่ท่านต้องการปิด (เช่น Skype add-on) แล้วคลิกที่ปุ่ม ปิด (Disable)

  ปิด Add-ons ที่อยู่ในไอคอน Extensions screen ใน Firefox 3
 3. ทำตามขั้นตอน 2 สำหรับโปรแกรมเสริมทุกโปรแกรมที่ท่านต้องการจะปิด คลิกที่ปุ่ม Restart Firefox ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ add-ons เพื่อปิดโปรแกรม Firefox แล้วเปิดใหม่ (Restart) เพื่อให้การตั้งค่าใหม่ของท่านมีผลสมบูรณ์
 4. เมื่อท่านได้ปิดและเปิด Firefox แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการปิด add-ons ว่ามีผลสมบูรณ์หรือไม่ โดยเปิดหน้าต่าง Add-ons และเช็คว่าปุ่ม เปิด (Enable) แสดงอยู่ถัดจาก Add-ons ที่ท่านได้ปิดไปแล้ว
Clicky