ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลิงก์ที่ฉันใช้ถูกต้องและได้รับอนุญาตจาก SBOBET โดยตรง ไม่ใช่ลิงก์หรือเว็บไซต์ปลอม?

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ SBOBET โปรดตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งที่เข้าใช้ที่แถบที่อยู่ในเบราว์เซอร์ต้องมีเครื่องหมายแม่กุญแจสีเขียวเสมอ เพราะเป็นการรับรองว่าเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าใช้อยู่นั้นได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยโดย DigiCert ให้เป็นเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย

หากท่านไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยกรุณาอย่าลงชื่อเข้าใช้ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดท่านควรปิดเว็บไซต์ เปิดเบราว์เซอร์ใหม่ และพิมพ์ที่อยู่ URL ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์อีกครั้ง การพิมพ์ที่อยู่ URL www.sbobet.com ที่ถูกต้องลงบนแถบที่อยู่เบราว์เซอร์ เป็นการทำให้เพิ่มความปลอดภัยและท่านสามารถมั่นใจได้ว่าระบบจะไม่นำท่านสู่เว็บไซต์ปลอม

หากท่านไม่มั่นใจว่าระบบได้นำท่านเข้าสู่เว็บลิงก์ที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตจาก SBOBET โดยตรงหรือไม่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่บริการ สนทนาสดหรืออีเมลมาที่ support@sbobet.com เพื่อให้ทาง SBOBET ช่วยยืนยันความถูกต้อง

Clicky