Rút Tiền

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản của tôi?

Bạn có thể gửi một yêu cầu rút tiền tới SBOBET, để có thể rút các khoản tiền từ tài khoản SBOBET của bạn. Theo qui trình chuẩn, tiền sẽ được chuyển tới nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đã sử dụng để nạp tiền lần đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xử... Đọc thêm

Tại sao lại có giới hạn rút tiền cho tài khoản SBOBET của tôi?

Đối với những tài khoản đăng ký dưới giấy phép của Ai Len và Isle of Man mà chưa được xác nhận, thì giới hạn rút tiền cho mỗi 30 ngày là 3000đô hoặc số tiền tương đương với tiền tệ được đăng ký của tài khoản. Nếu tài khoản không đăng ký dưới giấy phé... Đọc thêm

Clicky