လျော်ငွေရခြင်း

ပြိုင်ပွဲပြီးသွားသော ပြိုင်ပွဲရလဒ်များကို မည့်သည့်နေရာတွင် ရှာတွေ့နိုင်သနည်း။

ပြိုင်ပွဲပြီးသွားသော ပြိုင်ပွဲရလဒ်များနှင့် ပွဲစဉ်များအတွက် တရားဝင် လျော်ငွေပမာဏများကို  racing results  စာမျက်နှာတွင် ကြည့် ရှုနိုင်သည်။ racing results  စာမျက်နှာကို ကြည့်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အဆင့်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ သင်... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

အလယ်တွင်ပုံလောင်းခြင်း (Tote betting) တွင် လျော်ငွေကို မည်သို့ တွက်ချက်သနည်း။

နိုင်သည့်လျော်ငွေတွက်ချက်ရာတွင် လောင်းသည့်ငွေပမာဏ (ဖြတ်ယူစရာရှိသည့် ငွေကိုဖြတ်ယူပြီးသား) ကို နိုင်သည့် ထိုးသား အရေအတွက်ဖြင့်စားသည့်နည်းဖြင့် တွက်ချက်သည်။ ဖြတ်ယူသည့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ အလယ်ပုံဒိုင်(အိမ်ရှင်)နှင့် ၎င်းဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံပေါ်တွင်မူတည်၍က... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။