Làm sao tôi gởi tiền vào tài khoản SBOBET của tôi bằng thẻ tín dụng?

Để  gởi tiền vào tài khoản SBOBET của bạn mà sử dụng thẻ tín dụng như Visa, vui lòng thực hiện các bước sau.

 1. Đăng ký vào tải khoản SBOBET của bạn và nhấp vào đường dẫn Nạp & Rút tiền nằm phía trên cùng của màn hình.

  Hoặc bạn có thể nhấp vào đường dẫn Số còn lại nằm phía trên cùng màn hình và nhấp vào nút Nạp & Rút tiền nằm phía dưới của ô số dư của bạn.

 2. Kiểm tra thanh Nạp tiền được mở và nhấp vào phần Thẻ tín dụng. Các phương thức thanh toán được cung cấp dưới hạng mục thẻ tín dụng sẽ được liệt kê phiá bên trái của màn hình.

  Danh sách phương thức thanh toán sẽ được thực hiện dựa vào hạng mục thanh toán   và tiền tệ tài khoản của bạn. Phương thức thanh toán có thể không chấp nhận tất cả các loại tiền tệ.

 3. Nhấp vào phương thức thanh toán thẻ tín dụng mà bạn chọn (ví dụ Visa) phía bên trái và nhập chi tiết như được yêu cầu.

  Bạn có thể xem số tiền gởi tối thiểu và tối đa phía trên cùng màn hình. Chuyển con chuột qua biểu tượng màu xanh nhỏ để xem thêm thông tin về giới hạn số tiền gởi tối đa.

 4. Nhấp vào nút Gởi Tiền >> để thực hiện.
 5. Bạn sẽ được đưa đến trang web nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để tiếp tục quá trình thanh toán.
 6. Nhập thông  tin thẻ tín dụng của bạn như được yêu cầu trên màn hình và nhấp vào nút Nộp Thanh Toán để thực hiện.
 7. Nếu giao dịch của bạn thành công, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận thanh toán thành công. Kiểm tra và xác nhận chi tiết giao dịch của bạn đã đúng.
 8. Nếu giao dịch của bạn không hoàn thành, bị từ chối bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc gặp một lỗi khi thực hiện, trang xác nhận thanh toán thất bại sẽ hiển thị tất cả các chi tiết liên quan về giao dịch không thành công của bạn.
 9. Sau khi hoàn thành quá trình thanh toán, bạn sẽ được đưa trở về trang xác nhận của SBOBET hiển thị tất cả các chi tiết liên quan đến giao dịch của bạn.

  Nhấp vào biểu tượng Trò chuyện trực tiếp nằm phía trên cùng bên phải của màn hình để được nhận trợ giúp từ nhân viên tư vấn của chúng tôi.

Clicky