Làm cách nào để đăng ký tài khoản EntroPay để nạp tiền vào tài khoản SBOBET?

EntroPay là tài khoản trả trước cung cấp Thẻ Visa ảo trả trước để bạn có thể sử dụng nạp tiền vào tài khoản SBOBET của mình. Bạn có thể nạp tiền vào thẻ ảo của mình bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Để đăng ký một tài khoản miễn phí với EntroPay, vui lòng làm theo các bước dưới đây.

 1. Truy cập  www.entropay.com
 2. Nhập thông tin cá nhân được yêu cầu trên trang đăng ký và nhấp vào nút Nhận thẻ!

  Mật khẩu của bạn phải từ 6-30 ký tự và phải bao gồm chữ cái (chữ hoa hoặc chữ thường) và số.

 3.  Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang nạp tiền vào thẻ ảo của mình. Chọn nạp tiền bằng thẻ tín dụng hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Nạp tiền vào Thẻ sau để khám phá các tính năng có sẵn trước.

  Số thẻ ảo của bạn sẽ hiển thị sau khi bạn nạp tiền vào thẻ.

 4. Chọn loại tiền và số tiền có sẵn hoặc nhập số tiền bạn muốn nạp.

 5. Nhập chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn và nhấp vào nút Xác nhận Thông tin.

Để đăng nhập và quản lý tài khoản EntroPay của bạn, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới.

 1.  Truy cập www.entropay.comvà nhấp vào liên kết Đăng nhập tại đây.
 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu bạn đã chọn khi mở tài khoản.

 3. Nhấp vào nút Đăng nhập để tiếp tục.

Quản lý thẻ

Kiểm tra số dư thẻ, nạp tiền hoặc xem sao kê giao dịch trong trang Quản lý thẻ.

Nếu bạn chưa tạo thẻ ảo trong quá trình đăng ký, vui lòng làm theo các bước dưới đây.

 1. Bấm vào nút THÊM THẺ MỚI.
 2. Chọn loại tiền và tạo tên gợi nhớ (ví dụ: Thẻ mới của tôi) cho thẻ này.
 3. Bấm vào nút Tạo thẻ để tiếp tục.
 4. Bấm vào nút Nạp tiền ngay! để nạp tiền hoặc bấm vào nút Đóng để quay lại trang chính.

Phương thức thanh toán

Chỉnh sửa hoặc xóa các phương thức thanh toán hiện tại của bạn trong trang Phương thức Thanh toán.

Phương thức thanh toán là thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn có thể sử dụng để nạp tiền hoặc rút tiền từ thẻ EntroPay của mình.

Các khoản thanh toán đã nhận

Xem chi tiết về các khoản thanh toán đã hoàn tất gần đây trong trang Thanh toán đã nhận. Để xem các khoản thanh toán cũ hơn, vui lòng xem sao kê thẻ EntroPay tương ứng.

Cài đặt

Xem và cập nhật cài đặt tài khoản EntroPay của bạn trong trang Cài đặt.

 • Giới hạn tài khoản - Xem giới hạn nạp, giới hạn rút, số dư tối đa và giới hạn giao dịch cho tài khoản EntroPay của bạn.
 • Hồ sơ của tôi - Xem và cập nhật thông tin cá nhân của bạn như thông tin liên hệ.
 • Bảo mật tài khoản - Cập nhật mật khẩu hiện tại của bạn.
Clicky