Red Tiger Cash Bombs

Tham Gia Ngay!

Cùng tham gia “Red Tiger Cash Bombs,” và thắng giải thưởng với tổng trị giá 25.000.000.000 ₫.

Thời Gian Giải Đấu: từ 12:00 AM ngày 03 tháng 6 năm 2024 – 11:59 PM ngày 30 tháng 6 năm 2024 (GMT+0) (“Thời Gian Khuyến Mãi”)

Cách tham gia?

 1. Có tổng cộng 4,400 giải thưởng trị giá 575.000.000 ₫ cho mưa tiền thưởng và 2,975 phần thưởng trị giá 588.225.000 ₫ sẽ được trao tặng mỗi tuần trong suốt thời gian giải đấu.

 2. Không yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Có tất cả 2 đợt Mưa Tiền Thưởng và 2 Giải Đấu trong thời gian khuyến mãi:

  Thời Gian Khuyến Mãi (Giờ Việt Nam) Loại Giải thưởng
  12:00 AM ngày 03 tháng 6 – 11:59 PM ngày 09 tháng 6 năm 2024 Mưa tiền thưởng X4,400
  12:00 AM ngày 10 tháng 6 – 11:59 PM ngày 16 tháng 6 năm 2024 Giải đấu X2.975
  12:00 AM ngày 17 tháng 6 – 11:59 PM ngày 23 tháng 6 năm 2024 Mưa tiền thưởng X4,400
  12:00 AM ngày 24 tháng 6 – 11:59 PM ngày 30 tháng 6 năm 2024 Giải đấu X2.975
 4. Bảng Giải Thưởng của Mưa Tiền Thưởng “Red Tiger Ca$h Bombs”:

  Hạng Giải Thưởng Tiền Mặt Hàng Ngày
  1 20.700.000 ₫
  2 9.200.000 ₫
  2 4.600.000 ₫
  5 2.300.000 ₫
  10 1.840.000 ₫
  40 575.000 ₫
  40 345.000 ₫
  300 230.000 ₫
  1000 184.000 ₫
  3000 69.000 ₫
 5. Bảng Giải Thưởng của Giải Đấu “Red Tiger Ca$h Bombs”:
   
  Hạng Giải Thưởng Hàng Tuần
  1 23.000.000 ₫
  2 16.100.000 ₫
  3 6.900.000 ₫
  4-5 2.300.000 ₫
  6-20 1.610.000 ₫
  21-80 1.150.000 ₫
  81-200 575.000 ₫
  201-700 345.000 ₫
  701-1700 115.000 ₫
  1701-2975 69.000 ₫

Điều Kiện:

 1. Giải đấu sẽ bắt đầu từ 12:00 AM ngày 03 tháng 6 năm 2024 – 11:59 PM ngày 30 tháng 6 năm 2024 (GMT+0) (Thời Gian Khuyến Mãi)

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ: MMK, BRL).

 3. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên tổng số tiền cược cao nhất trong thời gian giải đấu.

 4. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau, người chơi đạt số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

 5. Người chơi đã thắng một đợt thi đấu vẫn có thể tham gia vào các đợt thi đấu tiếp theo.

 6. Người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau mỗi đợt thi đấu, vào 03:00 PM (Giờ Việt Nam).

 7. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages:

Clicky