GIẢI ĐẤU HÀNG NGÀY PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR

Tham Gia Ngay!

GIẢI ĐẤU HÀNG NGÀY PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR - VÒNG QUAY ĐƠN CAO NHẤT

Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 PM ngày 19 tháng 02 năm 2024 đến 04:59 PM ngày 11 tháng 03 năm 2024 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

Cách Tham Gia?

 1. Người chiến thắng Giải Đấu sẽ được xác định dựa trên Số Tiền Thắng Vòng Quay Đơn Cao Nhất.

 2. Khuyến mãi này không yêu cầu mức cược tối thiểu.

 3. Chơi các trò chơi của nhà cung cấp Pragmatic Play ngoại trừ: Power of Ninja, Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 lines, Table Games, Video Poker và Scratch cards trong “Thời Gian Khuyến Mãi” để tham gia.

 4. Có tổng cộng 21 Giải Đấu trong thời gian khuyến mãi.

 5. Bảng Giải thưởng Giải Đấu Hàng Ngày Pragmatic Play Mega Gacor:
   
  Hạng Giải Thưởng
  1 X3,000
  2 – 3 X2,000
  4 – 5 X1,000
  6 – 10 X500
  11 – 30 X200
  31 – 130 X100
  131 – 500 X50
  501 – 1,300 X20
  1,301 – 4,000 X10
  4,001 – 12,500 X5

Điều kiện:

 1. Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 PM ngày 19 tháng 02 năm 2024 đến 04:59 PM ngày 11 tháng 03 năm 2024 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

 2. Giải Đấu này áp dụng cho tất cả tiền tệ (ngoại trừ: INR).

 3. 262,500 người chiến thắng sẽ giành được giải thưởng tiền mặt trị giá 118,500,000 ₫ được trao hàng ngày trong thời gian khuyến mãi.

 4. Điểm = (tiền thắng trong thời gian giải đấu)/ (số tiền đặt cược trong thời gian giải đấu) x1,000​.

 5. Nếu vòng quay chiến thắng lớn hơn 118.000 ₫, giải thưởng sẽ được trao dựa trên số tiền đặt cược 118.000 ₫ x hệ số nhân nhận được.

 6. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

 7. Bảng xếp hạng của giải đấu được tích hợp trong các trò chơi hợp lệ và cập nhật theo thời gian thực.

 8. Giải thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản SBOTOP của bạn.

 9. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung.

 10. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Chung.

GIẢI ĐẤU HÀNG NGÀY PRAGMATIC PLAY SỨC MẠNH NINJA – TỔNG HỆ SỐ NHÂN TIỀN THẮNG

Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 PM ngày 27 tháng 02 năm 2024 đến 04:59 PM ngày 11 tháng 03 năm 2024 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

Cách Tham Gia?

 1. Người chiến thắng Giải Đấu sẽ được xác định dựa trên Tổng của Hệ số nhân tiền thắng.

 2. Không có yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Trò chơi áp dụng: Power of Ninja.

 4. Có tổng cộng 13 Giải Đấu trong thời gian khuyến mãi.

 5. Bảng Giải thưởng Giải Đấu Hàng Ngày Pragmatic Play Sức Mạnh Ninja:

  Hạng Giải Thưởng
  1 4.740.000
  2 – 3 1.580.000
  4 – 5 790.000
  6 – 10 474.000
  11 – 50 158.000
  51 – 100 79.000
  101 – 300 47.400
  301 – 1,100 31.600
  1,101 – 3,500 15.800

Điều kiện:

  1. Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 PM ngày 27 tháng 02 năm 2024 đến 04:59 PM ngày 11 tháng 03 năm 2024 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

  2.  Giải Đấu này áp dụng cho tất cả tiền tệ (ngoại trừ: INR).

  3. 45,500 người chiến thắng sẽ giành được giải thưởng tiền mặt trị giá 94,800,000 ₫ được trao hàng ngày trong thời gian khuyến mãi.

  4. Điểm = (tiền thắng trong thời gian giải đấu)/ (số tiền đặt cược trong thời gian giải đấu) x1,000​.

  5. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

  6. Bảng xếp hạng của giải đấu được tích hợp trong các trò chơi hợp lệ và cập nhật theo thời gian thực.

  7. Giải thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản SBOTOP của bạn.

  8. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung.

  9. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Chung.

View in other languages: