မိမိ၏ အကောင့်(Login) အမည် (သို့) လျို့ဝှက်နံပါတ် ကို မေ့နေခဲ့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။

သင္၏ ေလာ့ဂ္အင္အမည္  (သို႕မဟုတ္) လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ေမ႔ေလ်ာ့ေနခဲ့ပါက သင္၏ ေလာ့ဂ္အင္အမည္ကို ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ သင့္အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ အသစ္ျပန္လုပ္ရန္တို႕ကို အေကာင့္အကူ မွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

သင္၏ ေလာ့ဂ္အင္အမည္ကို ေမ႔ေလ်ာ့ေနခဲ့ပါက ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. www.sbobet.com သို႕သြားပါ။ အေကာင့္အကူစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ အကြက္ေဘးရွိ အုိင္ကြန္ခလုတ္(icon)ကို ႏိွပ္ပါ။
 2. စာရင္းဝင္အမည္ ေမ့ေနပါသလား  ခလုတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 3. သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာကို ေရးသြင္းျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေထာက္အထားကုဒ္ကို ေရးသြင္းပါ။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ ထပ ကို ႏိွပ္ပါ။
 4. အသင္းဝင္အျဖစ္မွတ္ပံုတင္စဥ္က သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးေမးခြန္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 5. သင္၏လံုျခံဳေရးေမးခြန္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာအေျဖကို ေရးသြင္းျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရးတင္သည္ ကိုႏွိပ္ပါ။ ေနာက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ သင္၏ ေလာ့ဂ္အင္အမည္ကို အလိုအေလ်ာက္ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။

  သင္၏လံုျခံဳေရးေမးခြန္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာအေျဖကို အမ်ားဆံုး ၅ၾကိမ္အတြင္း ေရးသြင္းေပးရမည္။ အကယ္၍ (၅)ၾကိမ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက သင့္အေကာင့္အတြက္ ေလာ့ဂ္အင္အမည္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ေနာက္ထပ္ (၂၄)နာရီအထိ ယာယီေရႊ႕ဆိုင္းထားလိမ့္မည္။

သင္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ေမ႔ေလ်ာ့ေနခဲ့ပါက ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. www.sbobet.com သို႕သြားပါ။ အေကာင့္အကူစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ အကြက္ေဘးရွိ ရုပ္ပံုကို ႏိွပ္ပါ။
 2. လုံျခုံေရးကုဒ္ ေမ့ခဲ့သည္ ခလုတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 3. သင္၏ ေလာ့ဂ္အင္အမည္ကို ေရးသြင္းျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေထာက္အထားကုဒ္ကို ေရးသြင္းပါ။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ ထပ ကို ႏိွပ္ပါ။
 4. အသင္းဝင္အျဖစ္မွတ္ပံုတင္စဥ္က သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးေမးခြန္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 5. သင္၏လံုျခံဳေရးေမးခြန္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာအေျဖကို ေရးသြင္းျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရးတင္သည္ ကိုႏွိပ္ပါ။

  သင္၏ လံုျခံဳေရးေမးခြန္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာအေျဖကို အမ်ားဆံုး ၅ၾကိမ္အတြင္း ေရးသြင္းေပးရမည္။ အကယ္၍ (၅)ၾကိမ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက သင့္အေကာင့္ အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ အသစ္ျပန္လုပ္ရန္ ေနာက္ထပ္ (၂၄)နာရီအထိ ယာယီေရႊ႕ဆိုင္းထားလိမ့္မည္။

 6. သင့္လက္ရွိ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ျပန္ေျပာင္းျပီး SBOBETမွထုတ္ေပးေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္အသစ္ကို သင္၏ အီးေမးလ္ သို႕ ပို႕ေပးလိမ့္မည္။
 7. သင့္ အီးေမးလ္ထဲမွ အေၾကာင္းၾကားစာကို ဖြင့္ျပီး ထို စာတြင္ပါသည့္ SBOBETမွ ထုတ္ေပးေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္အေကာင့္ထဲသို႕ ၀င္ပါ။

  သင့္အေကာင့္ထဲသို႕ေရာက္ေသာအခါ သင့္အေကာင့္၏ လံုျခံဳမႈအတြက္ သင့္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ေျပာင္းရန္ တိုက္တြန္းျခင္းခံရပါမည္။