Cá cược kèo chia đôi là gì?

Kèo Châu Á là một hình thức cá cược  tạo nên một môi trường cá cược công bằng hơn giữa hai đội không cân sức bằng cách cho một “kèo” (bàn thắng hoặc điểm) cho  hai đội trước khi bắt đầu. Trong Kèo Châu Á, điểm thua được tính cho đội có khả năng thắng hơn (vd. đội mạnh hơn), và cho đội có ít khả năng thắng hơn đá trứơc (vd đội yếu hơn).

Trong cá cược kèo chia đôi, tiền cựơc của bạn tự động được chia đôi và đặt như cược riêng biệt. Điều này có nghĩa là với một điểm kèo 0-0,5, một nữa tiền cược của bạn thì trên điểm kèo 0 và nữa còn lại thì trên kèo 0.5.

Split Handicap Event

 

Ví dụ, trong trận bên trên, Manchester United là đội mạnh nhận điểm thua của một phần tư của bàn thắng (0.25)  trứơc khi trận đấu bắt đầu.

Đội Mạnh - Manchester United (0, - 0.50) 
Đội Yếu - West Ham United (0, 0.50)

Trong trường hợp nếu bạn đặt cược vào West Ham United với tìên cược là 100đô. Một nữa tiền cược của bạn ($50) sẽ trên kèo (0) và nữa tiền cựơc còn lại ($50) sẽ trên kèo (0.50).

Tỷ Số Cuối Cùng
(WHU vs. MU)
Tỷ Số Thật  (Bao gồm kèo) Kết quả cược Thắng / Thua
Cược trên (0) Cựơc trên (0.5)
1 : 0 1 : 0 1.5 : 0 Thắng $100 x 0.84 = $84
0 : 0 0 : 0 0.5 : 0 Thắng 1 nữa ($100/2) x 0.84 = $42
0 : 1 0 : 1 0.5 : 1 Thua $100


Trong trường hợp nếu bạn đặt cược vào Manchester United với tìên cược là 100đô. Một nữa tiền cược của bạn ($50) sẽ trên kèo (0) và nữa tiền cựơc còn lại ($50) sẽ trên kèo (-0.50).

Tỷ Số Cuối Cùng
(WHU vs. MU)
Tỷ Số Thật  (Bao gồm kèo) Kết quả cược Thắng / Thua
Cựơc trên (0) Cựơc trên   (-0.5)
1 : 0 1 : 0 1.5 : 0 Thua $100
0 : 0 0 : 0 0.5 : 0 Thua 1 nữa $100/2 = $50
0 : 1 0 : 1 0.5 : 1 Thắng $100 x 1.080 = $108

 

Clicky