Giải Đấu Red Tiger Santa Ca$h

Cùng tham gia “Red Tiger Santa Ca$h,” và thắng giải thưởng với tổng trị giá 9 Tỷ 500 Triệu VND.

Thòi gian Giải đấu: 08:00 ngày 12 tháng 12 năm 2022 – 07:59 ngày 8 tháng 1 năm 2023 (Thời gian Giải đấu).

Cách tham gia?

 1. Có tổng cộng 4,400 giải thưởng trị giá 575 Triệu VND cho Mưa Tiền Thưởng và tổng cộng 2,500 giải thưởng trị giá 595,250,000 VND cho Giải Đấu được trao tặng mỗi tuần, theo từng đợt trong suốt thời gian giải đấu.

 2. Không yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Có 2 luật đấu trong thời gian giải đấu:
   
  Thời gian Khuyến mãi Loại Giải Thưởng

  08:00 ngày 12 tháng 12 năm 2022 – 07:59 ngày 18 tháng 12 năm 2022
  08:00 ngày 26 tháng 12 năm 2022 – 07:59 ngày 01 tháng 01 năm 2023

  Mưa Tiền Thưởng X4,400

  08:00 ngày 19 tháng 12 năm 2022 – 07:59 ngày 01 tháng 01 năm 2023
  08:00 ngày 02 tháng 01 năm 2023 – 07:59 ngày 08 tháng 01 năm 2023

  Giải Đấu x2,500
 4. Bảng Giải Thưởng của Mưa Tiền Thưởng “Red Tiger Santa Ca$h”:

  Hạng VND
  1 20,700,000 VND
  2 9,200,000 VND
  2 4,600,000 VND
  5 2,300,000 VND
  10 1,840,000 VND
  40 575,000 VND
  40 345,000 VND
  300 230,000 VND
  1,000 184,000 VND
  3,000 69,000 VND

  5. Bảng Giải Thưởng của Giải Đấu “Red Tiger Santa Ca$h”:

   
  Rank VND
  1 23,000,000 VND
  2 16,100,000 VND
  3 6,900,000 VND
  4 - 5 2,300,000 VND
  6 - 20 1,610,000 VND
  21 - 80 1,150,000 VND
  81 - 200 575,000 VND
  201 - 700 345,000 VND
  701 - 2,500 115,000 VND

Điều kiện:

 1. Giải đấu sẽ bắt đầu từ 08:00 ngày 12 tháng 12 năm 2022 – 07:59 ngày 8 tháng 1 năm 2023 (Thời gian Giải đấu).

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ. (ngoại trừ: MMK).

 3. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên tổng số tiền cược cao nhất trong thời gian giải đấu.

 4. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau, người chơi đạt số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

 5. Người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau mỗi đợt thi đấu, vào 16:00 chiều (GMT +8).

 6. Người chơi thắng đã một đợt thi đấu vẫn có thể tham gia vào các đợt thi đấu tiếp theo.

 7. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages: