Giải Đấu Red Tiger Ca$h Bombs

 

Cùng tham gia “Red Tiger Ca$h Bombs,” và thắng giải thưởng với tổng trị giá 25 Tỷ VND.

Thời gian Giải đấu: 08:00 ngày 1 tháng 6 năm 2023 – 07:59 ngày 28 tháng 6 năm 2023 (Thời gian Giải đấu).

Cách tham gia?

 1. Có tổng cộng 4,400 giải thưởng trị giá 575,000,000 VND cho mưa tiền thưởng và 2,975 phần thưởng trị giá 588,255,000 VND sẽ được trao tặng mỗi tuần trong suốt thời gian giải đấu.

 2. Không yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Có tất cả 2 đợt mưa tiền thưởng và 2 Gải Đấu trong thời gian giải đấu:
   
  Thời gian Khuyến mãi Loại Giải thưởng
  08:00 ngày 1 tháng 6 năm 2023 – 07:59 ngày 7 tháng 6 năm 2023 Mưa tiền thưởng X4,400
  08:00 ngày 8 tháng 6 năm 2023 – 07:59 ngày 14 tháng 6 năm 2023 Mưa tiền thưởng X2,975
  08:00 ngày 15 tháng 6 năm 2023 – 07:59 ngày 21 tháng 6 năm 2023 Mưa tiền thưởng  X4,400
  08:00 ngày 22 tháng 6 năm 2023 – 07:59 ngày 28 tháng 6 năm 2023 Mưa tiền thưởng X2,975
 4. Bảng Giải Thưởng của Mưa Tiền Thưởng “Red Tiger Ca$h Bombs”:

  Hạng VND
  1 20,700,000
  2 9,200,000
  2 4,600,000
  5 2,300,000
  10 1,840,000
  40 575,000
  40 345,000
  300 230,000
  1,000 184,000
  3,000 69,000
 5. Bảng Giải Thưởng của Giải Đấu “Red Tiger Ca$h Bombs”:

  Hạng VND
  1 23,000,000
  2 16,100,000
  2 6,900,000
  5 2,300,000
  10 1,610,000
  40 1,150,000
  40 575,000
  300 345,000
  1,000 115,000
  3,000 69,000

Điều Kiện:

 1. Giải đấu sẽ bắt đầu từ 08:00 ngày 1 tháng 6 năm 2023 – 07:59 ngày 28 tháng 6 năm 2023 (Thời gian Giải đấu).

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ: MMK).

 3. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên tổng số tiền cược cao nhất trong thời gian giải đấu.

 4. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau, người chơi đạt số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

 5. Người chơi đã thắng một đợt thi đấu vẫn có thể tham gia vào các đợt thi đấu tiếp theo.

 6. Người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau mỗi đợt thi đấu, vào 16:00 chiều (GMT +8).

 7. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages: