Giải Đấu Red Tiger Ca$h Bombs

Tham Gia Ngay!

Cùng tham gia “Red Tiger Ca$h Bombs,” và thắng giải thưởng với tổng trị giá 25.000.000.000 ₫.

Thời gian Giải đấu: Ngày 4 Tháng 12 năm 2023 11:00 PM – Ngày 31 Tháng 12 năm 2023 10:59 PM (Thời Gian Khuyến Mãi)

Cách tham gia?

 1. Có tổng cộng 4,400 giải thưởng trị giá 575,000,000 ₫ cho mưa tiền thưởng và 2,975 phần thưởng trị giá 588,225,000 ₫ sẽ được trao tặng mỗi tuần trong suốt thời gian giải đấu.

 2. Không yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Có tất cả 2 đợt mưa tiền thưởng và 2 Gải Đấu trong thời gian giải đấu:
   
  Thời gian Khuyến mãi Loại Giải thưởng
  23:00 ngày 4 tháng 12 – 22:59 ngày 10 tháng 12 năm 2023 Mưa tiền thưởng X4,400
  23:00 ngày 11 tháng 12 – 22:59 ngày 17 tháng 12 năm 2023 Giải đấu X2,975
  23:00 ngày 18 tháng 12 – 22:59 ngày 24 tháng 12 năm 2023 Mưa tiền thưởng  X4,400
  23:00 ngày 25 tháng 12 – 22:59 ngày 31 tháng 12 năm 2023 Giải đấu X2,975
 4. Bảng Giải Thưởng của Mưa Tiền Thưởng “Red Tiger Ca$h Bombs”:

  Hạng Giải Thưởng Tiền Mặt Hàng Ngày
  1 20,700,000 ₫
  2 9,200,000 ₫
  2 4,600,000 ₫
  5 2,300,000 ₫
  10 1,840,000 ₫
  40 575,000 ₫
  40 345,000 ₫
  300 230,000 ₫
  1,000 184,000 ₫
  3,000 69,000 ₫
 5. Bảng Giải Thưởng của Giải Đấu “Red Tiger Ca$h Bombs”:

  Hạng Giải Thưởng Hàng Tuần
  1 23,000,000 ₫
  2 16,100,000 ₫
  3 6,900,000 ₫
  4-5 2,300,000 ₫
  6-20 1,610,000 ₫
  21-80 1,150,000 ₫
  81-200 575,000 ₫
  201-700 345,000 ₫
  701-1,700 115,000 ₫
  1,701-2,975 69,000 ₫

Điều Kiện:

 1. Giải đấu sẽ bắt đầu từ Ngày 4 Tháng 12 năm 2023 11:00 PM – Ngày 31 Tháng 12 năm 2023 10:59 PM (Thời Gian Khuyến Mãi)

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ: MMK).

 3. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên tổng số tiền cược cao nhất trong thời gian giải đấu.

 4. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau, người chơi đạt số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

 5. Người chơi đã thắng một đợt thi đấu vẫn có thể tham gia vào các đợt thi đấu tiếp theo.

 6. Người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau mỗi đợt thi đấu, vào 15:00 chiều (GMT +7).

 7. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages: