GIẢI ĐẤU VÀ TIỀN THƯỞNG CÙA PRAGMATIC PLAY AZTEC SUMMER

PRAGMATIC PLAY AZTEC SUMMER CASH DROP & TOURNAMENT       

PRAGMATIC PLAY TIỀN THƯỞNG AZTEC SUMMER

Thời gian khuyến mãi:  06:00 ngày 29 tháng 7 đến 05:59 ngày 02 tháng 09 năm 2021 (GMT+8) (“Thời gian khuyến mãi”).

Cách Tham gia?

  1. Bạn có thể thắng tới 1.000 lần tiền cược của mình trong Hệ Số Nhân Giải Thưởng Hàng ngày
  2.  
  3. Cược tối thiểu mỗi vòng: VND 5,000.
  4.  
  5. Bảng giải thưởng Pragmatic Play Tiền Thưởng Aztec Summer:
Số Người Thắng Phần Thưởng
2
X1000
3
X800
5
X600
10
X200
50
X100
50 X80
80 X50
300 X20
600
X15
900
X5

Điều Kiện:

  1. Giải đấu sẽ bất đầu từ 06:00 ngày 29 tháng 7 đến 05:59 ngày 02 tháng 09 năm 2021 (GMT+8) (“Thời gian khuyến mãi”).
  2.  
  3. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ.

PRAGMATIC PLAY TIỀN THƯỞNG AZTEC SUMMER

  1. Có 2,000 giải thưởng trị giá 460,000,000 VND sẽ được trao cho những người chơi may mắn mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.
  2.  
  3. Hệ Số Nhân của giải thưởng sẽ được sử dụng để xác định trị giá cuối cùng của phần thưởng. (Số Tiền Cược x Hệ Số Nhân Thắng). Đặt lớn để có cơ hội nhận thưởng lên đến 116,000,000 VND tiền mặt trong 1 vòng quay đơn.
   Ví Dụ:
   Tiền Cược: 5,000 VND
   Hệ Số Nhân Thắng: x 500
   Giá Trị Giải Thưởng: 2,500,000 VND
  4.  
  5. Giá trị giải thưởng bằng Số Tiền Cược nhân Hệ Số Nhân Thắng. Số tiền cược tối đa hợp lệ cho giải thưởng sẽ là 116,000 VND. Nếu số tiền cược vượt quá mức 116,000 VND thì số tiền cược dư quá 116,000,000 VND sẽ không được tính vào giá trị giải thưởng.
   Ví Dụ:
   Số Tiền Cược: 185,000 VND
   Số Tiền Cược Hợp Lệ Để Tính Thưởng: 116,000 VND
   Hệ Số Nhân Thắng: x 1,000
   Giá Trị Giải Thưởng: 116,000 x 1,000 = 116,000,000 VND
  6.  
  7. Người chiến thắng sẽ được công bố mỗi ngày sau khi giải đấu kết thúc vào lúc 05:59 (GMT+8).
  8.  
  9. Điều khoản và Điều kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
  10.  
  11. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

 

GIẢI ĐẤU AZTEC SUMMER

Thời gian khuyến mãi:  06:00 ngày 29 tháng 7 đến 05:59 ngày 02 tháng 09 năm 2021 (GMT+8) (“Thời gian khuyến mãi”).

Cách Tham gia?

  1. Người Chiến Thắng sẽ được lựa chọn dựa vào Số Tiền Thắng Từ Một Vòng Quay Cao Nhất.
  2.  
  3. Cược tối thiểu mỗi vòng quay: 5,000 VND.
  4.  
  5. Có 5 Giải Đấu Aztec Summer:
Giải Đấu Thời gian bắt đầu và kết thúc (GMT +8)

GIẢI ĐẤU AZTEC SUMMER

1. 06:00 ngày 29 tháng 7 đến 05:59 ngày 05 tháng 08 năm 2021
2. 06:00 ngày 05 tháng 8 đến 05:59 ngày 12 tháng 08 năm 2021
3. 06:00 ngày 12 tháng 8 đến 05:59 ngày 19 tháng 08 năm 2021
4. 06:00 ngày 19 tháng 8 đến 05:59 ngày 26 tháng 08 năm 2021
5. 06:00 ngày 26 tháng 8 đến 05:59 ngày 02 tháng 09 năm 2021

              4. Bảng giải thưởng của Giải Đấu Aztec Summer:

Hạng VND
1
23,000,000
2
18,400,000
3
11,500,000
4-5
6,900,000
6-10
4,140,000
11-30 2,300,000
31-50 1,380,000
51-100 920,000
101-500
230,000
501-1500
115,000
Điều kiện:
  1. Giải đấu sẽ bất đầu từ 06:00 ngày 29 tháng 7 đến 05:59 ngày 02 tháng 09 năm 2021 (GMT+8) (“Thời gian khuyến mãi”).
  2.  
  3. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ.

GIẢI ĐẤU AZTEC SUMMER

  1. Người Chiến Thắng sẽ được lựa chọn dựa vào Số Tiền Thắng Từ Một Vòng Quay Cao Nhất.
  2.  
  3. Điểm số = (số tiền thắng trong suốt giải đấu)/ (số lượng cược trong suốt giải đấu) x1000.
  4.  
  5. Nếu có hai hoặc nhiều người chơi có số điểm bằng nhau trên Bảng Xếp Hạng giải đấu, người chơi nào đạt số điểm này trước sẽ có thứ hạng cao hơn.
  6.  
  7. Bảng Xếp Hạng giải đấu được tích hợp vào các trò chơi hợp lệ và được cập nhật theo thời gian thực.
  8.  
  9. Người chiến thắng sẽ được công bố sau khi giải đấu kết thúc vào lúc 05:59 (GMT+8).
  10.  
  11. Điều khoản và Điều kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
  12.  
  13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages: