Chương trình thành viên thân thiết SBOClub (“quà tặng SBO”) điều kiện và điều khoản

Chương Trình Thành Viên Thân Thiết SBOClub cho phép bạn tích lũy điểm và đổi điểm để lấy những quà tặng hấp dẫn.

Tham Gia Ngay!

Bạn có muốn nhận được quà tặng từ SBOBET?  Chương Trình Thành Viên Thân Thiết SBOClub cho phép bạn tích lũy điểm và đổi điểm để lấy những quà tặng hấp dẫn.

Cách thức:

     1. Đăng ký một tài khoản SBOclub và liên kết tài khoản SBOBET của bạn để tích điểm.

     2. Tải ứng dụng SBOclub từ cửa hàng ứng dụng Goolge Play Store

       SBOClub Loyalty Programme allows you to seamlessly earn points and redeem for great rewards.
       (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sboclub.loyalty) 

       *Sẽ có mặt tại Appstore trong thời gian sắp tới

      3.Vui lòng đăng nhập vào tài khoản SBOBET của bạn để kiểm tra cách tích tũy điểm

 

Điều kiện:

 1. Chỉ áp dụng cho tài khoản MYR, IDR, THB & VND.

 2. Mỗi tài khoản SBOClub chỉ thuộc về một người chơi duy nhất và không được đưa cho bất kỳ người chơi nào khác. Tài khoản, cấp độ tài khoản, điểm và những quyền lợi khác không thể chuyển qua tài khoản khác.

 3. Một người chơi không được phép mở nhiều tài khoản SBOClub. Mỗi người chơi chỉ được giữ MỘT (1) tài khoản SBOclub. Tương tự, một tài khoản cũng không được phép sử dụng bởi nhiều người chơi.

 4. Cược Hòa, Bị Từ Chối, Hoàn Tiền và Vô Hiệu sẽ không được tính điểm.

 5. Điểm sẽ được cộng vào tài khoản SBOClub của bạn và cập nhật trên trang sao kê Bốn (4) ngày sau ngày đặt cược.

 6. Bạn có thể đổi điểm lấy quà tặng trong mục quà tặng SBOClub.

 7. Điểm thưởng không có giá trị tiền tệ và không thể quy đổi sang thành tiền ở bất kỳ hình thức nào.

 8. SBOClub có quyền thay thế quà tặng bằng một quà tặng khác có giá trị tương tự hoặc hủy đơn hàng nếu như quà tặng đó đã hết. Trong trường hợp đơn hàng bị hủy, người chơi sẽ được thông báo và điểm thưởng sẽ được trả về tài khoản.

 9. SBOBET có quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi thể lệ chương trình Khách Hàng Thân Thiết (“Quà tặng SBO”), quyền lợi và những tính năng khác bao gồm các điều kiện và điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào.

 10. Điều kiện và Điều khoản SBOclub được áp dụng.

 11. Điều kiện và Điều khoản chung được áp dụng.

 12. Điều kiện và Điều khoản khuyến mãi chung được áp dụng.