150 Vòng Quay Miễn Phí từ PG Soft

Nhận thưởng lên tới 150 Vòng Quay Miễn Phí!  

Chơi càng nhiều nhận thưởng càng nhiều!

Thời gian Khuyến mãi: Ngày 3 tháng 10 năm 2022 12:00 (GMT+8) - ngày 2 tháng 1 năm 2023 11:59 (GMT+8) (“Thời gian Khuyến mãi”).

Cách tham gia?

 1. Tham gia và chơi các trò chơi của PG Soft trong mỗi thời gian khuyến mãi của giải đấu để nhận vòng quay miễn phí!

 2. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được tính dựa vào doanh thu hàng tuần mà người chơi đạt được, theo qui đổi trong bảng tính bên dưới.

 3. KHÔNG YÊU CẦU XOAY VÒNG CƯỢC cho tiền thắng đạt được từ vòng quay miễn phí.

 4. Tổng cộng 7 (BẢY) giải đấu PG Soft 150 Vòng quay miễn phí được tổ chức trong thời gian khuyến mãi này:

  Chặng Thời gian bắt đầu và kết thúc (GMT +7)
  150 Vòng Quay Miễn Phí từ PG Soft 1. Ngày 3 tháng 10 năm 2022 12:00 - ngày 10 tháng 10 năm 2022 11:59
  2. Ngày 10 tháng 10 năm 2022 12:00 - ngày 17 tháng 10 năm 2022 11:59
  3. Ngày 17 tháng 10 năm 2022 12:00 - ngày 24 tháng 10 năm 2022 11:59
  4. Ngày 24 tháng 10 năm 2022 12:00 - ngày 31 tháng 10 năm 2022 11:59
  5. Ngày 31 tháng 10 năm 2022 12:00 - ngày 7 tháng 11 năm 2022 11:59
  6. Ngày 7 tháng 11 năm 2022 12:00 - ngày 14 tháng 11 năm 2022 11:59
  7. Ngày 14 tháng 11 năm 2022 12:00 - ngày 21 tháng 11 năm 2022 11:59
  8. Ngày 21 tháng 11 năm 2022 12:00 - ngày 28 tháng 11 năm 2022 11:59
  9. Ngày 28 tháng 11 năm 2022 12:00 - ngày 5 tháng 12 năm 2022 11:59
  10. Ngày 5 tháng 12 năm 2022 12:00 - ngày 12 tháng 12 năm 2022 11:59
  11. Ngày 12 tháng 12 năm 2022 12:00 - ngày 19 tháng 12 năm 2022 11:59
  12. Ngày 19 tháng 12 năm 2022 12:00 - ngày 26 tháng 12 năm 2022 11:59
  13. Ngày 26 tháng 12 năm 2022 12:00 - ngày 2 tháng 1 năm 2023 11:59
    Bảng qui đổi Doanh thu hàng tuần & Vòng quay miễn phí

  Số Vòng Quay Miễn Phí Phạm Vi Doanh Thu Cược
   VND
  5 850,000 - 2,999,999
  10 3,000,000 - 7,999,999
  15 8,000,000 - 23,999,999
  25 24,000,000 - 79,999,999
  40 80,000,000 - 199,999,999
  60 200,000,000 - 399,999,999
  80 400,000,000 - 599,999,999
  100 600,000,000 - 999,999,999
  150 > 1,000,000,000

Điều kiện:

 1. Khuyến mãi sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2022 12:00 (GMT+8) - ngày 2 tháng 1 năm 2023 11:59 (GMT+8) (“Thời gian Khuyến mãi”).

 2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho RMB, RP, THB, INR(₹), JPY, MMK, VND.

 3. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cộng vào tài khoản SBO dựa trên doanh thu hàng tuần mà người chơi đạt được và không áp dụng cho người chơi đang tham gia Khuyến mãi Nạp tiền. 
 4.  
 5. Xoay Vòng Cược Hàng Tuần sẽ được tính từ thời điểm người chơi tham gia tới 10:59 (GMT+7) Thứ Hai tuần kế tiếp. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cộng vào Thứ Ba hàng tuần.
 6.  
 7. Chỉ có cược được thanh toán trong thời gian khuyến mãi mới được tính vào doanh thu.
 8.  
 9. Cược Hủy, Hòa, Hoàn tiền, Từ chối và Vô hiệu sẽ không được tính vào doanh thu.
 10.  
 11. Vòng Quay Miễn Phí sẽ không được tính vào doanh thu.

 12. Người chiến thắng Giải đấu PG Insanity trong thời gian khuyến mãi sẽ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN tham gia Vòng Quay Miễn Phí hàng tuần. 

 13. KHÔNG YÊU CẦU XOAY VÒNG CƯỢC cho tiền thắng đạt được từ vòng quay miễn phí.

 14. Phiếu thưởng Vòng Quay Miễn Phí phải được dùng trước ngày hết hạn được ghi trong mục [Phiếu Của Tôi]

 15. SBOBET có quyền sửa đổi và / hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

 16. Áp dụng Điều khoản và điều kiện Khuyến mãi chung.

 17. Áp dụng Điều khoản và điều kiện

View in other languages: