MƯA TIỀN THƯỞNG NHỮNG VỆ THẦN ÁNH SAO PRAGMATIC PLAY

PMƯA TIỀN THƯỞNG NHỮNG VỆ THẦN ÁNH SAO PRAGMATIC PLAY

Thời Gian Giải Đấu: từ 06:00 ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến 5:59 (GMT+8) ngày 28 tháng 7 năm 2022 (“Thời Gian Giải Đấu”).

Cách tham gia?

 1. Bạn có thể giành chiến thắng gấp 1000 lần số tiền cược của bạn trong Mưa Khủng Giải Thưởng Hàng Ngày.

 2. Số tiền cược tối thiểu cho mỗi vòng quay:5,000 VND
   
 3. Bảng giải thưởng của Mưa Tiền Thưởng Những Vệ Thần Ánh Sao Pragmatic Play:

  Người Chiến Thắng Giải thưởng
  1X X1,000
  2X X500
  3X X150
  4X X100
  10X X80
  30X X30
  150X X20
  400X X10
  900X X5
  2,000X X3

Điều Kiện:

 1. Giải thưởng sẽ bắt đầu từ 06:00 ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến 5:59 (GMT+8) ngày 28 tháng 7 năm 2022 (“Thời Gian Giải Đấu”).

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ.

MƯA TIỀN THƯỞNG NHỮNG VỆ THẦN ÁNH SAO PRAGMATIC PLAY

 1. Có 3,500 giải thưởng trị giá 597,000,000 VND sẽ được trao cho những người chơi may mắn mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.

 2. Giải thưởng cấp số nhân sẽ được sử dụng để xác định số tiền giải thưởng cuối cùng (số tiền đặt cược x hệ số nhân thắng). Hãy đặt cược lớn để có cơ hội giành được số tiền mặt lên tới 116,000,000 VND trong một lần quay duy nhất.
  Ví dụ:
  Cược với số tiền: 5,000 VND
  Hệ số nhân thắng: x 500
  Tiền thắng giải: 2,500,000 VND

 3. Giải thưởng sẽ được tính bằng cách nhân số tiền cược với hệ số nhân. Số tiền đặt cược tối đa đủ điều kiện để tính giải thưởng là 116,000 VND. Nếu tiền đặt cược vượt quá 116,000 VND, số tiền thắng dư trên 116,000,000 VND sẽ không được sử dụng để tính vào giải thưởng.
  Ví dụ:
  Cược với số tiền: 185,000 VND
  Số tiền đặt cược đủ điều kiện để tính giải thưởng: 116,000 VND
  Hệ số nhân thắng: x 1,000
  Tiền thắng giải: 116,000 VND x 1,000 = 116,000,000 VND
 4.  
 5. Những người chiến thắng sẽ được công bố sau khi Giải đấu hàng ngày kết thúc vào 05:59 (GMT +8).
 6.  
 7. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

GIẢI ĐẤU NHỮNG VỆ THẦN ÁNH SAO PRAGMATIC PLAY

Thời Gian Giải Đấu: từ 06:00 ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến 5:59 (GMT+8) ngày 28 tháng 7 năm 2022 (“Thời Gian Giải Đấu”).

Cách tham gia?

 1. Người chiến thắng giải đấu được xác định dựa trên Tiền Thắng Cược Vòng Quay Đơn Cao Nhất.

 2. Tiền cược tối thiểu cho mỗi vòng quay: 5,000 VND
   
 3. Sẽ có 5 Chặng Đấu Những Vệ Thần Ánh Sao Pragmatic Play diễn ra trong thời gian Giải Đấu:

  Chặng Thời gian bắt đầu và kết thúc (GMT +8)
  GIẢI ĐẤU NHỮNG VỆ THẦN ÁNH SAO PRAGMATIC PLAY 1. từ 06:00 23 tháng 6 2022 đến 05:59 30 tháng 6 2022
  2. từ 06:00 30 tháng 6 2022 đến 05:59 7 tháng 7 2022
  3. từ 06:00 7 tháng 7 2022 đến 05:59 14 tháng 7 2022
  4. từ 06:00 14 tháng 7 2022 đến 05:59 21 tháng 7 2022
  5. từ 06:00 21 tháng 7 2022 đến 05:59 28 tháng 7 2022
 4. Tổng Giải thưởng của Giải Đấu Những Vệ Thần Ánh Sao Pragmatic Play:

  Hạng VND
  1 23,000,000
  2 16,100,000
  3 6,900,000
  4-5 2,300,000
  6-20 1,840,000
  21-80 1,150,000
  81-200 690,000
  201-700 230,000
  701-2,500 115,000

Điều Kiện:

 1. Giải đấu sẽ bắt đầu từ 06:00 ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến 5:59 AM ngày 28 tháng 7 năm 2022 (GMT+8) (“Thời Gian Giải Đấu”).

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ.

GIẢI ĐẤU NHỮNG VỆ THẦN ÁNH SAO PRAGMATIC PLAY

 1. The Tournament winners are based on Highest Single Spin Win Amount. Người chiến thắng Giải đấu sẽ được xác định dựa trên Tiền Thắng Cược Vòng Quay Đơn Cao Nhất.

 2. Điểm số = (số lần thắng trong giải đấu)/(số tiền cược trong giải đấu) x 1,000.

 3. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau, người chơi đạt số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.
 4.  
 5. Bảng xếp hạng giải đấu được xây dựng ở những trò chơi hợp lệ và được cập nhật liên tục với thời gian thực.
 6.  
 7. Những người chiến thắng sẽ được công bố sau khi Giải đấu kết thúc vào 05:59 (GMT +4).
 8.  
 9. Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

 10. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages: