Điều Khoản và Điều Kiện Thưởng Chào Mừng Miễn Phí SBOBET (Phiếu Thưởng Thể Thao)

Cách tham gia:

1. Để tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng phải nhập mã khuyến mãi trên trang đăng ký.

2. Phiếu thưởng Thể thao trị giá 50.000 VND sẽ được tự động cộng vào Tài khoản sau khi cập nhật Thông tin cá nhân thành công tại Trang Nạp tiền.

3. Để rút tiền thắng cược từ Phiếu thưởng Thể thao, người chơi phải tiến hành nạp tiền. Số tiền nạp phải được xoay 3 vòng cược. Các khoản nạp tiền tiếp theo sẽ được tính MỘT (1) vòng cược.

Người chơi A nạp 50,000 VND.
Trước khi rút tiền, Người chơi A phải xoay vòng cược:
50,000 VND x 3 = 150,000 VND.

4. Chỉ những cược đặt trên thị trường Thể Thao không-trực-tiếp với tỷ lệ cược:

  • Tỷ lệ cược EURO: bằng hoặc trên 1.50
  • Tỷ lệ cược HK: bằng hoặc trên 0.50.
  • Tỷ lệ cược Malay: bằng hoặc trên 0.50.
  • Số tiền thua ước tính cho cược với tỷ lệ cược âm (-).
  • Tỷ lệ cược Indo: bằng hoặc trên -2.00 (ví dụ: -1.50, 1.00, 1.50…) mới được tính vào yêu cầu xoay vòng cược.

5. Cược Hoàn Tiền, cược Vô Hiệu và cược Hòa không được tính vào yêu cầu xoay vòng cược của khuyến mãi này.

6. Rút sớm không được tính vào yêu cầu xoay vòng cược.

*Điều kiện:

1. Khuyến mãi này chỉ dành cho thành viên nhận được lời mời, không áp dụng cho tất cả các thành viên.
 
2. Chỉ áp dụng cho tài khoản mới.
 
3. Phiếu thưởng Thể thao sẽ được cộng tự động sau khi cập nhật Thông tin cá nhân.
 
4. Phiếu thưởng Thể thao phải được sử dụng trước ngày hết hạn được ghi trên trang “Phiếu của tôi”.
 
5. Để rút tiền thắng từ phiếu thưởng, người chơi phải nạp tiền.
 
6. KHÔNG THỂ rút tiền khi chương trình khuyến mãi đang chạy trừ khi đã hoàn tất xoay vòng cược theo yêu cầu hoặc hủy khuyến mãi.
 
7. Khi hủy khuyến mãi, toàn bộ Phiếu thưởng và tiền thắng (nếu có) sẽ bị thu hồi.
   
 
View in other languages: