KHO BÁU THẦN TÀI: MƯA TIỀN THƯỞNG & GIẢI ĐẤU


MƯA TIỀN THƯỞNG PRAGMATIC PLAY KHO BÁU THẦN TÀI

Thời Gian Giải Đấu: 06:00 ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến 05:59 ngày 17 tháng 2 năm 2022 (GMT+8) (“Thời Gian Giải Đấu”).

Cách Tham gia?

  1. Bạn có thể thắng lên tới 1,000 lần tiền cược với Tiền Thưởng Cấp Số Nhân Hàng Ngày.
  2.  
  3. Tiền cược tối thiểu mỗi vòng quay: 5,000 VND.
  4.  
  5. Bảng tính thưởng Mưa Tiền Thưởng Pragmatic Play Kho Báu Thần Tài:
Người chiến thắng Giải thưởng
1X
X1000
2X
X500
3X
X200
4X
X100
20X
X80
50X X50
80X X20
240X X15
600X
X10
1,000X
X5

Điều Kiện:

  1. Giải đấu bắt đầu từ 06:00 ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến 05:59 ngày 17 tháng 2 năm 2022 (GMT+8) (“Thời Gian Giải Đấu”).
  2.  
  3. Giải đấu áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ.

MƯA TIỀN THƯỞNG PRAGMATIC PLAY KHO BÁU THẦN TÀI

  1. 2,000 giải thưởng với tổng trị giá 460,000,000 VND sẽ được trao cho người chiến thắng mỗi tuần trong suốt thời gian khuyến mãi.
  2.  
  3. Hệ số nhân tiền thưởng sẽ được sử dụng để xác định tiền thưởng sau cùng (tiền cược x hệ số nhân). Cược lớn để có cơ hội trúng thưởng đến 116,000,000 VND tiền mặt trong một lượt quay.
   Ví dụ:
   Tiền cược: 5,000 VND
   Hệ số nhân: x 500
   Giải thưởng: 2,500,000 VND
  4.  
  5. Giải thưởng sẽ được tính bằng cách nhân tiền cược với hệ số nhân. Tiền cược tối đa để tính thưởng là 116,000 VND. Nếu tiền cược vượt quá 116,000 VND, số tiền vượt quá 116,000,000 VND sẽ không được trả thưởng.
   Ví dụ:
   Tiền cược: 185,000 VND
   Tiền cược dùng để tính thưởng: 116,000 VND
   Hệ số nhân: x 1,000
   Tiền thưởng: 116,000 VND x 1,000 = 116,000,000 VND
  6.  
  7. Người chiến thắng sẽ được công bố hàng ngày sau khi giải đấu kết thúc vào lúc 05:59 (GMT+8).
  8.  
  9. Điều khoản và Điều kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
  10.  
  11. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

 

GIẢI ĐẤU PRAGMATIC PLAY KHO BÁU THẦN TÀI

Thời Gian Giải Đấu:  06:00 ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến 05:59 ngày 17 tháng 2 năm 2022 (GMT+8) (“Thời Gian Giải Đấu”).

Cách Tham gia?

  1. Người chiến thắng của Giải Đấu dựa trên Tổng Số Tiền Thắng Vòng Quay Đơn Cao Nhất.
  2.  
  3. Mức cược tối thiểu cho mỗi vòng quay: 5,000 VND.
  4.  
  5. Có 6 Chặng Thi trong Giải Đấu Pragmatic Play Kho Báu Thần Tài:
Giải Đấu Thời gian bắt đầu và kết thúc (GMT +8)

 

GIẢI ĐẤU PRAGMATIC PLAY KHO BÁU THẦN TÀI

1. từ 6:00 ngày 6 tháng 1 đến 5:59 ngày 13 tháng 1 năm 2022
2. từ 6:00 ngày 13 tháng 1 đến 5:59 ngày 20 tháng 1 năm 2022
3. từ 6:00 ngày 20 tháng 1 đến 5:59 ngày 27 tháng 1 năm 2022
4. từ 6:00 ngày 27 tháng 1 đến 5:59 ngày 3 tháng 2 năm 2022
5. từ 6:00 ngày 3 tháng 2 đến 5:59 ngày 10 tháng 2 năm 2022
6. từ 6:00 ngày 10 tháng 2 đến 5:59 ngày 17 tháng 2 năm 2022

              4. Bảng giải thưởng của Giải Đấu Pragmatic Play Kho Báu Thần Tài:

Hạng VND
1
23,000,000
2
18,400,000
3
11,500,000
4-5
6,900,000
6-10
4,140,000
11-30 2,300,000
31-50 1,380,000
51-100 920,000
101-500
230,000
501-1500
115,000
Điều kiện:
  1. Giải đấu sẽ bắt đầu từ 06:00 ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến 05:59 ngày 17 tháng 2 năm 2022 (GMT +8) (“Thời Gian Giải Đấu”).
  2.  
  3. Giải đấu áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ.

GIẢI ĐẤU PRAGMATIC PLAY KHO BÁU THẦN TÀI

  1. Người chiến thắng Giải Đấu dựa trên Tổng Số Tiền Thắng Vòng Quay Đơn Cao Nhất.
  2.  
  3. Điểm = (tổng số tiền thắng trong giải đầu)/ (tổng số cược đặt trong giải đấu) x 1000
  4.  
  5. Nếu có hai hoặc nhiều người chơi có số điểm bằng nhau trên Bảng Xếp Hạng giải đấu, người chơi nào đạt số điểm này trước sẽ có thứ hạng cao hơn.
  6.  
  7. Bảng xếp hạng người chơi được hiển thị ở các trò chơi hợp lệ và được cập nhật theo thời gian thực.
  8.  
  9. Người chiến thắng sẽ được công bố sau khi giải đấu kết thúc lúc 5:59 (GMT +4).
  10.  
  11. Điều khoản và Điều kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
  12.  
  13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.

View in other languages: