Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung

Điều Khoản và Điều Kiện điều chỉnh áp dụng cho các chương trình khuyến mãi.

 1. Sau đây là những Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng cho tất cả các chương trình khuyến mãi (“Điều khoản và Điều kiện Khuyến Mãi”) được tiến hành bởi Nhà Cái SBOBET ("Trang web"). Nếu có sự mâu thuẫn giữa các Điều Khoản và Điều Kiện Chung và các Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình khuyến mãi, thì các Điều khoản và Điều kiện Chung sẽ được áp dụng.
 2. Chương trình khuyến mãi này không dành cho các khách hàng cư trú tại bất kì nước nào được liệt kê trong khoản 3.4 của Điều Khoản và Điều Kiện Chung cũng như tại các nước Albania, Belarus, Kazakhstan, Latvia, Nigeria, Nga và Slovakia.
 3. Chương trình khuyến mãi được giới hạn chỉ thanh toán một lần cho một người tham gia trừ khi có quy định cụ thể khác trong Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình khuyến mãi đó. Danh tính của khách hàng sẽ được xác định trên cơ sở của tất cả hoặc sự kết hợp bất kỳ của từng yêu cầu sau đây: họ và tên, địa chỉ gửi thư bưu điện, địa chỉ e-mail, địa chỉ IP, số thẻ tín dụng/thẻ thanh toán phí, ID tài khoản thanh toán, máy tính và/hoặc bất kỳ hình thức nhận dạng khác có thể được yêu cầu.
 4. Khách hàng tại cùng một thời điểm, chỉ có thể tham gia một chương trình khuyến mãi. Trước khi khách hàng được phép tham gia bất kì chương trình khuyến mãi mới nào, khách hàng trước tiên cần phải hoàn thành hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi mà họ đang tham gia.
 5. Khi đồng ý tham gia các chương trình khuyến mãi, người tham gia đồng ý để miễn trừ nghĩa vụ, miễn trừ trách nhiệm và không gây ảnh hưởng đến SBOBET, đại diện hợp pháp của họ, các chi nhánh, công ty con, các cơ quan đại diện và cán bộ phụ trách, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ khỏi bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra hoặc hậu quả liên quan với việc khách hàng chấp nhận bất kỳ giải thưởng và/hoặc kết quả tham gia các chương trình khuyến mãi.
 6. Tiền thưởng và tiền thắng cược không được chuyển nhượng cho các tài khoản khác.
 7. Tất cả các quyết định của SBOBET liên quan đến các vấn đề về tiền thưởng và chương trình khuyến mãi sẽ là quyết định cuối cùng và không chịu bất kỳ khiếu nại hoặc xem xét nào khác.
 8. SBOBET duy trì lập trường không khoan nhượng đối với việc lạm dụng và/hoặc gian lận tiền thưởng.
 9. Nếu như có bằng chứng hoặc nghi ngờ về sự hiện diện của "cược bất thường" (theo như quy định tại các Điều Khoản và Điều Kiện Chung) hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản liên quan đến các chương trình khuyến mãi hoặc các khoản tiền thưởng, SBOBET có quyền lấy lại phần tiền thưởng  của khuyến mãi này và quyền quyết định hoàn toàn thuộc về họ, cho dù là việc thanh toán cược theo tỷ lệ cược chính xác, vô hiệu cược miễn phí hay vô hiệu bất kỳ cược nào được đặt bởi Tiền thưởng nạp tiền.
 10. Khách hàng nếu như bị phát hiện sử dụng sự can thiệp, thao túng và/hoặc lợi dụng hệ thống tiền thưởng cho dù là thông qua việc đặt cược chênh lệch giá với những lựa chọn khác nhau trong cùng một trận mà kết quả của nó làm ảnh hưởng đến những người chơi khác, hay sử dụng công nghệ hoặc chương trình bất hợp pháp hoặc phần mềm kỹ thuật để đánh lừa hệ thống hoặc có những hành động sai trái hoặc cố ý gian lận tiền thưởng thì tất cả những tiền thưởng và/hoặc tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ theo quyết định của SBOBET.
 11. Tất cả các chương trình khuyến mãi của SBOBET nhằm phục vụ cho mục đích giải trí của người chơi và SBOBET có quyền hạn chế khả năng tham gia của tất cả các khách hàng vào tất cả hoặc một phần của bất cứ chương trình khuyến mãi nào.
 12. SBOBET có quyền áp dụng một khoản phí hành chính đối với các khách hàng yêu cầu hủy bỏ, rút tiền từ tài khoản trước thời hạn của chương trình và/hoặc khi có yêu cầu bất thường từ khách hàng có liên quan đến tiền thưởng và chương trình khuyến mãi. SBOBET có quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi, thay đổi và tùy ý điều chỉnh các Điều Khoản và Điều Kiện bao gồm việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc tạm dừng chương trình khuyến mãi.
 13. SBOBET có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ xác nhận danh tính (ví dụ hộ chiếu hoặc chứng minh thư…) cho mục đích xác minh trước bất kỳ yêu cầu rút tiền và chuyển khoản của bất kỳ tiền thưởng.
 14. SBOBET có quyền từ chối bất cứ khách hàng đăng kí tham gia khuyến mãi này bất cứ lúc nào và chúng tôi cũng có quyền thay đổi, chỉnh sửa, sửa đổi và/hoặc hủy khuyến mãi mà không cần đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
 15. Trong trường hợp người chơi bị phát hiện cố tình giữ / không hoàn tất vòng quay miễn phí để trải nghiệm phần thưởng được cộng, SBOBET có thẩm quyền thu hồi tiền thưởng và bất cứ tiền thắng liên quan.
 16. Các Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi, như được công bố bằng tiếng Anh theo thời gian, chi phối hợp đồng này. Các bản dịch sang các ngôn ngữ khác được thực hiện như một dịch vụ và thiện ý của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa bản dịch so với bản tiếng Anh, thì bản tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất.
 17. Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện khác không được nêu ở trên đây sẽ được chi phối bởi Điều Kiện và Giới Hạn để sử dụng dịch vụ cá cược internet là gì?  của SBOBET.

 

View in other languages: