Làm sao tôi đăng ký một tài khoản Skrill (Moneybookers) để gởi tiền vào tài khoản SBOBET của tôi?

Được điều hành bởi Tổ Chức Dịch Vụ Tài Chính (FSA) tại Anh, Moneybookers.com là một dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng được phê chuẩn theo luật của Châu Âu và Vương Quốc Anh. SBOBET thực hiện thanh toán thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ qua Skrill (Moneybookers), cho phép khách hàng gởi, nhận và giữ tiền với hơn 30 loại tiền tệ trên thế giới.

Bạn có thể sử dụng Skrill để giởi tiền qua email từ thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng của bạn, thực hiện mua hàng qua mạng, và nhận tiền qua email. Bạn sẽ cần phải đăng ký mở một tài khoản Skrill miễn phí để gởi tiền vào tài khoản SBOBET của bạn qua Skrill.

Để đăng ký một tài khoản miễn phí với Skrill, vui lòng theo các bước sau.

 1. Vào www.moneybookers.com và nhấp vào nút SIGN UP.
 2. Nhập thông tin loại tài khoản của bạn như đựơc liệt kê trên trang web.

  Email: Email là số tài khoản Skrill toàn cầu của bạn và mỗi người chỉ có một tài khoản.

  Quốc Gia Định Cư (Country of Residence):Chọn quốc gia mà  từ quốc gia đó bạn muốn gởi tiền vào tài khoản Moneybooker của bạn hoặc gởi tiền đi.

 3. Nhập số bảo mật như được hiển thị trong hình minh họa và nhấp vào nút NEXT để thực hiện.

  Số bảo mật được sử dụng để ngăn chặn việc thâm nhập đăng nhập tự động  đến tài khoản của bạn.

 4. Môt email xác nhận sẽ được gởi đến hộp email của bạn khi bạn hoàn thành quá trình đăng ký thành công. Nhấp vào đường dẫn URL trong email xác nhận để xác nhận địa chỉ email của bạn.

  Đường dẫn xác nhận sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ.

 5. Bạn sẽ được đưa về trang Thông Tin Cá Nhân sau khi xác nhận địa chỉ email của bạn thành công. Nhập thông tin cá nhân như được liệt kê trên màn hình.

  Họ & Tên (First & Last Name): Bất cứ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ nào đựơc sử dụng với tài khoản của bạn phải giống y như tên đã được cung cấp.

  Ngày Sinh (Date of Birth): Ngày sinh của bạn phải chính xác và có thể được yêu cầu để phê duyệt các giao dịch như là một phương thức bảo vệ.

 6. Nhấp vào nút NEXT để thực hiện.
 7. Kiểm tra và xác nhận thông tin của bạn trên trang Xác Nhận là chính xác.

  Thay Đổi Lọai Tài Khoản:Nhấp vào Change account type để chỉnh sửa thông tin lọai tài khoản của bạn.

  Thay Đổi Thông Tin Cá Nhân: Nhấp vào Change personal details để chỉnh sửa thông lọai cá nhân của bạn.

 8. Nhấp vào hộp kiểm tra đầu tiên để nhận khuyến mãi và sản phẩm trong tương lai từ moneybookers.com. (Tùy chọn)
 9. Nhấp vào hộp kiểm tra thứ hai để chấp nhận Điều Kiện & Giới Hạn Chung cho Thành Viên và Chính Sách Bảo Mật của Skrill.
 10. Nhấp vào nút Confirm registration để thực hiện.

  Bạn sẽ được đăng nhập vào tài khoản Skrill của bạn tự động.

Để đăng nhập và quản lý tài khoản Skrill của bạn, vui lòng theo các bước sau.

 1. Vào www.moneybookers.com và nhấp vào nút LOGIN.
 2. Nhập email và mật khẩu tương ứng mà bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký Skrill.
 3. Nhập số bảo mật như được hiển thị trong hình minh họa và nhấp và Login để thực hiện.

  Số bảo mật trong quá trình đăng nhập được sử dụng để ngăn chặn việc thâm nhập đăng nhập tự động nguy hại đến tài khoản của bạn.

Tài Khoản Của Tôi

Trang Tài Khoản Của Tôi cho phép bạn xem tóm tắt tài khoản Skrill của bạn, xem các lịch sử giao dịch, sửa đổi thông tin cá nhân, chỉnh sửa giới hạn giao dịch, thay đổi mật khẩu Skrill và nhận trợ giúp qua email hỗ trợ.

 • Tóm Tắt (Summary) - Xem thông tin tóm tắt của tài khoản Skrill của bạn như tóm tắt tài khoản, tìnht trạng tài khoản và giới hạn tài khỏan.
 • Lịch Sử (History) - Xem các giao dịch đã qua tại trang Lịch Sử, bạn có thể chọn một ngày bắt đầu và một ngày kết thúc để xem các giao dịch đã được được thực hiện trong khoản thời gian xác định đó.
 • Thông Tin Cá Nhân (Profile) - Xem và cập nhật thông tin cá nhân như chi tiết liên lạc. Thêm thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng cho tài khoản Skrill của bạn.
 • Xem Giới Hạn (View Limit) - Xem các giới hạn giao dịch hiện tại của bạn và xác định phương pháp xác nhận địa chỉ và tên.
 • Thay Đổi Mật Khẩu (Change Password) - Thay đổi mật khẩu của bạn cho tài khoản Skrill của bạn.
 • Hỗ Trợ Email (Email Support) - Nhận trợ giúp qua Trung Tâm Hỗ Trợ của Skrill.

Gởi Tiền

Gởi tiền qua trang Gởi Tiền bằng cách nhập địa chỉ email của người nhận, số tiền giao dịch, và loại tiền tệ. Chọn các dịch vụ tùy chọn mà cho phép bạn thực hiện thanh toán định kỳ, và/hoặc các giao dịch thanh toán được bên thứ ba đảm bảo.

Gởi  Tìên

Chọn gởi tiền qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc eNETS qua trang Gởi Tiền.

 • Chuyển Khoản Ngân Hàng (Bank Transfer) - Chuyển tiền vào tài khoản Skrill của bạn qua chuyển khoản ngân hàng bằng việc sử dụng Mật Mã Giao Dịch duy nhất.
 • Thẻ Tín Dụng (Credit Card) - Đăng ký thẻ tín dụng của bạn và sử dụng nó để gởi tiền cho tài khoản Skrill của bạn.
 • eNETS - Một giải pháp thanh toán điện tử mà bạn có thể sử dụng để gởi tiền cho tài khoản Skrill của bạn.

Dịch Vụ Khác

 • Mua Sắm (Shopping) - Thực hịên mua sắm với các hạng mục mua sắm khác nhau.
 • Dịch Vụ (Services) - Gởi SMS, fax, hoặc tận dụng các dịch vụ di động, đấu giá, tiền tệ, với các dịch vụ của Skrill.
 • Rút Tiền (Withdraw) - Rút tiền từ tài khoản Skrill của bạn dựa vào giới hạn giao dịch rút tiền hiện tại.
 • Thoát ra (Log Out) - Thoát ra từ tài khoản Skrill của bạn.
Clicky