ข้อตกลงและเงื่อนไขโบนัส 100% เงินฝากคาสิโน

โปรโมชั่นเป็นอย่างไร:

1.ทำการฝากเงินครั้งแรกและจะมีการเพิ่มโบนัส 100% จากยอดฝาก สูงถึง THB 1,500 เพื่อวางเดิมพันในคาสิโน

2. ทำยอดเทิร์น 20 เท่าจากยอดฝากและโบนัสรวมกัน

 

*เงื่อนไข

1. โบนัสยอดเงินฝากคาสิโน ใช้ได้กับบัญชีสกุลเงิน THB เท่านั้น

2. เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น สมาชิกจะต้องมีการกรอกรหัสโปรโมชั่นในหน้าของการลงทะเบียน

3. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีครั้งแรกและทำการฝากเงินยอดแรก

4. ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียงหนึ่ง (1) รายการเท่านั้น หากต้องการรับโบนัสอื่นโบนัสที่มีการเข้าร่วมอยู่แล้วจะต้องสิ้นสุดหรือยกเลิก

5. ะมีการเพิ่มโบนัสไปในบัญชีผู้ใช้ของท่านทันทีที่ฝากเงินยอดแรกสำเร็จสมาชิกจะต้องทำยอดเทิร์น ของยอดฝากแรกและโบนัสรวมกันให้ครบ 20 เท่าเสียก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้
ทั้งนี้ในส่วนของยอดฝากที่ไม่ได้นำไปใช้คำนวณโบนัสจะต้องมีการทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ได้หนึ่ง (1) เท่า

    ยกตัวอย่างเช่น ผู้เล่นเข้าร่วมโปรโมชั่นโบนัสจากยอดเงินฝากและได้ทำการฝากเงินจำนวน THB 2,000

 • จำนวนโบนัส: THB 2,000 x 100% = นำไปคิดที่สูงสุดที่จำนวน THB 1,500
 • ยอดเงินฝากที่ใช้ในการคำนวณโบนัส: THB 1,500/100% = THB 1,500
 • ยอดเงินฝากที่ไม่ใช้สำหรับโปรโมชั่นนี้: THB 2,000 – THB 1,500 = THB 500
 • ก่อนทำรายการถอนใดๆได้ ผู้เล่น A จำเป็นจะต้องทำยอดเทิร์น:
  (THB 1,500 + THB 1,500) x 20 + THB 500 = THB 60,500

6. ผู้เล่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนเงิน หากยังเข้าร่วมโปรโมชั่นอยู่ นอกจากสามารถทำยอดเทิร์นได้ตามที่กำหนดแล้ว หรือมีการยกเลิกโปรโมชั่น การยกเลิกโปรโมชั่นนั้น จะมีผลทำให้โบนัสและเงินชนะเดิมพัน(หากมี) ถูกริบคืน

7. การฝากเงินครั้งต่อไปจะต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์ หนึ่ง (1) เท่า

8. เฉพาะการเดิมพันใน SBO Live Casino เท่านั้นที่จะนับรวมในเป็นเทิร์นโอเวอร์ของคาสิโน

9. การเดิมพันที่ถูกยกเลิก โมฆะ หรือเสมอ จะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นยอดเทิร์น

10.  เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

View in other languages:

ดัชนีของโปรโมชั่น

 1. รหัสโปรโมชั่น: CADEP20
  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 สิงหาคม 2022 23:59 น. (GMT -4) ถึง 31 สิงหาคม 2022 23:59 น. (GMT -4)
  ใช้ได้กับสมาชิก: ประเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม เท่านั้น
  โปรโมชั่น: 100% ของยอดเงินฝากครั้งแรกจำนวนเงินสูงสุดตามประเทศดังต่อไปนี้
Rp ₹ (INR) RM THB VND
650,000
5,000 5,000 1,500 1,000,000