ฉันจะลบรายการแข่งขันหรือลีกออกจากรายการโปรดได้อย่างไร?

ท่านสามารถใช้เครื่องมือรายการโปรดเพื่อคั่นหน้ารายการแข่งขันหรือลีกโปรดของท่าน การใช้รายการโปรดทำให้ท่านสามารถดูรายการแข่งขันที่ท่านสนใจได้อย่างทันทีและง่ายดาย รายการแข่งขันและลีกโปรดจะถูกลบอัตโนมัติทุกครั้งที่ออกจากระบบบัญชีของ SBOBET ท่านสามารถลบรายการโปรดได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกที่แถบเมนูรายการโปรดของฉันซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้า เพื่อดูรายการโปรดทั้งหมด
  2. เลื่อนไปที่รายการแข่งขันหรือลีกที่ท่านประสงค์จะลบ โดยไปที่รายการและคลิกที่สัญลักษณ์รูปดาวที่รายการแข่งขันหรือลีกนั้นๆ

    สัญลักษณ์รูปดาว: ท่านสามารถพบสัญลักษณ์รูปดาวสำหรับรายการแข่งขันได้ที่ด้านซ้ายของทีมหรือชื่อผู้เล่น และพบสัญลักษณ์รูปดาวสำหรับลีกได้ที่ด้านซ้ายของชื่อลีกที่ด้านบนแถบตลาดพนัน

    ลบลีก
    : การลบลีกในรายการโปรด ทำให้ทุกรายการการแข่งขันภายในลีกถูกลบออกจากรายการโปรดของท่าน

  3. หากต้องการลบรายการแข่งขันหรือลีกออกจากรายการโปรด คลิกที่สัญลักษณ์รูปดาวที่รายการแข่งขันหรือลีกนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง
Clicky