ฉันจะเปลี่ยนชนิดของออดซ์ได้อย่างไร?

ท่านสามารถเลือกชนิดของออดซ์ที่จะใช้ในหน้าตลาดการพนันได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าและเลือกชนิดของออดซ์ที่ต้องการ หากท่านต้องการเปลี่ยนค่าออดซ์ กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี SBOBET และคลิกที่ปุ่ม บัญชี ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้า
  2. ในหน้า ตั้งค่าตัวเลือก เลือกชนิดของออดซ์ที่ต้องการใน "ชนิดออดซ์" เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานสำหรับการวางพนันของท่าน

    เลื่อนเม้าส์ของท่านไปยังลูกศiลงเพื่อเลือกประเภทของออดซ์ที่ต้องการ

  3. คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน เพื่อบันทึกการตั้งค่า จากนั้นหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันบันทึกการตั้งค่าของท่าน
  4. ท่านสามารถเปลี่ยนประเภทของออดซ์สำหรับการวางพนันในตลาดเฉพาะที่ท่านต้องการได้ โดยการเลือกประเภทออดซ์ที่ต้องการซึ่งแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้า
    Change Odds Types Used in SBOBET Sports

    ท่านสามารถเปลี่ยนชนิดของออดซ์เป็น เอเชียนแฮนดีแคพ, คู่/คี่ และ สูงกว่า/ต่ำกว่า เท่านั้น สำหรับทุกตลาดท่านสามารถใช้ออดซ์แบบยุโรปได้อย่างเดียวเท่านั้น