ฉันจะดูสถิติของการแข่งขันได้ที่ไหน?

สำหรับการพนันรูปแบบเอเชีย หากรายการการแข่งขันดังกล่าวมีข้อมูลการแข่งขัน สถิติเกมส์ สถิติผู้เล่น สถิติทีม และข้อมูลภาพรวมต่างๆให้บริการ ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนรูปกราฟซึ่งอยู่ด้านซ้ายของราคาออดซ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

View Statistics on Odds Display Page

สำหรับการพนันรูปแบบยุโรป หากรายการการแข่งขันดังกล่าวมีข้อมูลการแข่งขัน สถิติเกมส์ สถิติผู้เล่น สถิติทีม และข้อมูลภาพรวมต่างๆให้บริการ ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนรูปกราฟซึ่งอยู่ด้านขวาของราคาออดซ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญที่ท่านควรให้ความสนใจคือ ข้อมูลรายการการแข่งขันดังกล่าว เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลประกอบอื่นๆด้วยและไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการวางพนัน