ฉันจะเปิดบัญชี EntroPay เพื่อฝากเงินทุนเข้าบัญชี SBOBET ได้อย่างไร?

EntroPay คือบัญชีที่มีการฝากเงินล่วงหน้า เสมือนเป็นบัตรเดบิตที่ใช้โอนเงินทุนเข้าบัญชี SBOBET ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัตรเดบิต EntroPay ได้โดยบัตรเครดิต บัตรเครดิต หรือโอนผ่านธนาคาร

กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อเปิดบัญชี EntroPay โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 1. ไปที่ www.entropay.com
 2. ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามรายการที่กำหนดในหน้าลงทะเบียน และคลิกที่ปุ่ม Get your card! (สมัครรับบัตร)

  รหัสผ่านของท่านต้องประกอบด้วยตัวอักษร 6 - 30 ตัว และประกอบทั้งตัวอักษร (ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก) และตัวเลข

 3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ท่านเลือกวิธีที่ท่านจะโอนเงินใส่ในบัตรเดบิต EntroPay โดยท่านสามารถเลือกโอนผ่านทางบัตรเครดิตหรือผ่านธนาคาร ท่านสามารถเลือกปุ่ม Fund Your Card Later (โอนเงินเข้าบัตรเดบิตภายหลัง) ถ้าท่านต้องการศึกษาระบบก่อนทำการโอน

  ท่านจะได้รับเลขที่บัตรเดบิตภายหลังจากที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

 4. เลือกสกุลเงินและจำนวนเงินทุนที่ต้องการโอน ท่านสามารถกำหนดเงินทุนในการโอนเองได้
 5. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน แล้วคลิกปุ่ม Confirm Details (ตกลง)

กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อลงชื่อเข้าใช้และจัดการกับบัญชี EntroPay

 1. ไปที่ www.entropay.com และคลิกลิงค์ Sign In here (ลงชื่อเข้าใช้)
 2. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านตามที่ท่านกำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
 3. คลิกที่ปุ่ม Sign In (ลงชื่อเข้าใช้) เพื่อดำเนินการต่อไป

การจัดการบัตร

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เติมเงิน ตรวจสอบรายการเดินบัญชี และรายการถอนเงินได้ในหน้าการจัดการบัตร

ถ้าท่านยังไม่ได้สมัครบัตรในขั้นตอนลงทะเบียนกรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม ADD NEW CARD (เพิ่มบัตรใหม่)
 2. เลือกสกุลเงินและกำหนดชื่อบัตรที่ท่านต้องการ (เช่น My New Card) เพื่อใฃ้อ้างถึงบัตรของบัญชีนี้
 3. คลิกที่ปุ่ม Create Card (สมัครบัตรใหม่) เพื่อดำเนินการต่อ
 4. คลิกที่ปุ่ม Top-up Card Now! (เติมเงินในบัตรทันที) เพื่อเติมเงินทุนเข้าบัญชี หรือคลิกที่ปุ่ม Close (ปิด) เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

Payment Methods (วิธีการชำระเงิน)

ท่านสามารถแก้ไขหรือลบวิธีการชำระเงินได้ที่หน้านี้

วิธีการชำระเงิน หมายถึง วิธีการที่ท่านเติมเงินเข้า หรือถอนเงินออกจากบัตร EntroPay ของท่านผ่านทางบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือโอนผ่านธนาคาร

Received Payments (บัญชียอดเงิน)

ท่านสามารถดูรายละเอียดยอดการชำระเงินได้ ในหน้าบัญชียอดเงิน สำหรับประวัติการชำระเงินให้ดูในรายการบัตร EntroPay ย้อนหลัง

Settings (การตั้งค่า)

ท่านสามารถดูและแก้ไขบัญชี EntroPay ของท่านได้ในหน้าการตั้งค่

 • Account Limits - ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินในการเติมและการถอน วงเงินฝากสูงสุด และวงเงินโอนจำกัดที่ใช้โอนเข้าบัญชี EntroPay ของท่าน
 • My Profile - ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลในการติดต่อ
 • Account Security - (ความปลอดภัยของบัญชี)- ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน