ฉันจะฝากเงินเข้าบัญชี SBOBET โดยใช้ Skrill ได้อย่างไร?

หากท่านใช้บัญชี Skrill เพื่อฝากเงินทุนเข้าบัญชี SBOBET ของท่าน กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี SBOBET และคลิกที่ปุ่ม ฝาก & ถอน ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้า
   
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้เปิดแถบ ฝาก ที่ด้านบนของเมนู รายชื่อวิธีการชำระเงินจะแสดงในหน้าดังกล่าว วิธีการชำระเงินแต่ละวิธีจะแสดงให้ใช้ได้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ท่านกำหนดไว้สำหรับบัญชีของท่านและไม่รองรับทุกสกุลเงิน
 3. คลิกที่ Skrill และใส่ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นทั้งหมด

  ท่านจำป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Skrill ของท่านเพื่อฝากเงินเข้าบัญชี SBOBET กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าที่อยู่อีเมลของบัญชี SBOBET ต้องเป็นที่อยู่อีเมลเดียวกันกับบัญชี Skrill

 4. คลิกที่ปุ่ม ฝากเงิน >> เพื่อดำเนินการต่อไป

  SBOBET ต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับ Skrill เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ การคลิกที่ปุ่ม “ฝากเงิน” เป็นการยอมรับให้ SBOBET แชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับ Skrill

 5. ระบบอาจจะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อกำหนดในเว็บไซต์ Skrill เพื่อให้การดำเนินการมีผลสมบูรณ์
 6. หากการดำเนินการมีผลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้ายืนยันของ SBOBET เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการยืนยันบัญชีและการโอนของท่าน
 7. หากการดำเนินการไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งที่เกิดจากระบบของ SBOBET หรือ ระบบของ Skrill ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์
 8. คลิกที่ปุ่ม สนทนาสด ซึ่งอยู่ที่มุมบนของหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการฝากเงินเข้าบัญชีโดยใช้ Skrill

 1. การฝากเงินเข้าโดยใช้ Skrill ทุกรายการ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แสดงในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
   
 2. ลูกค้า (ท่าน) ต้องใช้ที่อยู่อีเมลเพียงที่อยู่เดียวเท่านั้นในการลงทะเบียนเปิดบัญชี Skrill เพื่อใช้สำหรับการฝากเงินกับผู้ดำเนินการ หากท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือต้องการใช้อีเมลที่ไม่เหมือนกับบัญชี SBOBET ท่านต้องได้รับจดหมายอนุญาตจากผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ท่านยอมรับและยินยอมให้ผู้ดำเนินการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับ Skrill เพื่อที่จะให้การดำเนินการฝากเงินจากบัญชี Skrill ของท่านไปยังบัญชี SBOBET ของท่าน เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีผลสมบูรณ์
 4. หากท่านเลือกใช้ Skrill 1-Tap เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี SBOBET ท่านต้องลงชื่อเข้าใช้ Skrill และเปิดเครื่องมือ Skrill 1-Tap เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี SBOBET
 5. เมื่อท่านฝากเงินโดยใช้วิธี Skrill 1-Tap เท่ากับท่านยอมรับและยอมให้บริษัท Celton Manx Limited เริ่มทำการร้องขอ Skrill ให้หักบัญชี Skrill ของท่านโดยใช้วิธีการที่ท่านได้เลือกไว้ด้วยจำนวนเงินที่กำหนด และฝากเงินจำนวนดังกล่าวไว้กับบัญชี Skrill ของ Celton Manx Limited  ทุกครั้งที่ท่านคลิกปุ่ม “ฝากเงิน