Giải Đấu Microgaming Mahjong Bonanza

Tham Gia Ngay!

Tham gia Giải Đấu Microgaming Mahjong Bonanza để nhận thưởng tiền mặt hàng ngày lên đến 146.000.000 ₫

Thời Gian Giải Đấu: từ ngày 13 tháng 11 – ngày 04 tháng 12 năm 2023 (“Thời Gian Giải Đấu”).

Cách tham gia?

 1. Chơi những trò chơi Microgaming bất kỳ trong “Thời Gian Giải Đấu” để tham gia.
 2.  
 3. Giải Đấu Microgaming Mahjong Bonanza – Giải Đấu Hàng Ngày:
   
   Miêu Tả Giải Đấu Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Giải Đấu (Giờ Việt Nam)
  Doanh Thu Cao Nhất - Dựa vào Tổng Số Tiền Cược Mỗi ngày từ 11:00 – 10:59 ngày kế tiếp
 4. Tổng Giải Thưởng Tiền Mặt Hàng Ngày trị giá 6.950.000 ₫:

  Hạng Giải Thưởng Tiền Mặt Hàng Ngày
  1 2.000.000 ₫
  2 1.000.000 ₫
  3 700.000 ₫
  4 500.000 ₫
  5 350.000 ₫
  6-10 240.000 ₫
  11-20 120.000 ₫

Điều kiện:

 1. Giải đấu sẽ diễn ra từ 11:00 ngày 13 tháng 11 – 10:59 ngày 04 tháng 12 năm 2023 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Giải Đấu”).
 2.  
 3. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ, ngoại trừ: KRW, HKD và JPY.
 4.  
 5. Những người chiến thắng được quyết định dựa trên doanh thu cược trò chơi Microgaming cao nhất trong Thời Gian Giải Đấu.
 6.  
 7. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.
 8.  
 9. Những người chiến thắng sẽ được công bố sau khi giải đấu hàng ngày kết thúc lúc 10:59 (Giờ Việt Nam).
 10.  
 11. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung.
 12.  
 13. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Chung.

View in other languages: