เครื่องมือวางพนันอัตโนมัติทำงานอย่างไร?

การเปิดเครื่องมือวางพนันอัตโนมัติ คือการยอมรับให้ระบบอัพเดตอัตโนมัติถ้ามีราคาที่ดีกว่าราคาปัจจุบัน ราคาขึ้นลงที่ผันผวนของออดซ์เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะตลาด การเปิดเครื่องมือวางพนันอัตโนมัติจะช่วยให้ท่านสามารถวางพนันในราคาออดซ์ที่ดียิ่งขึ้น

หากที่ตัดสินใจจะวางพนันในรายการใดรายการหนึ่งแล้ว เครื่องมือวางพนันอัตโนมัติจะเป็นประโยชน์มากเพราะเป็นการทำให้การวางพนันของท่านจะดำเนินการช้าลงชั่วครู่เพราะระบบกำลังอัพเดตราคาออดซ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ราคาออดซ์ที่ถูกใจก่อนการยืนยันพนัน

ท่านสามารถเปิดเครื่องมือวางพนันอัตโนมัติได้ โดยทำเครื่องหมายที่ช่องด้านข้างของเงินพนัน

เครื่องมือนี้จะใช้ได้เมื่อท่านเปิดเครื่องมือ ฟังก์ชันให้ราคาออดซ์อัพเดตอัตโนมัติ และกรอกเงินพนันที่ต้องการแล้วเท่านั้น