ใช้เวลานานเท่าไรยอดเงินถอนจึงถึงมือฉัน?

ระยะเวลาในการดำเนินการถอนเงินจากบัญชี SBOBET ของท่าน อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละวิธีการชำระเงิน บางวิธีอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และบางวิธีใช้เวลาหลายวันกว่าที่ยอดเงินโอนจะถึงมือท่าน หากท่านพบว่าระยะเวลาในการดำเนินการถอนของท่านผิดปกติ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

Clicky