ฉันจะปิดบัญชี SBOBET อย่างไร?

โปรดทราบว่า SBOBET ไม่สามารถเปิดบัญชีใดๆที่ปิดไปเล้วได้

ท่านสามารถปิดบัญชี SBOBET ชั่วคราวได้ โดยการตั้งค่าถอนตัว เพื่อควบคุมตัวท่านไม่ให้เล่นหรือลงชื่อเข้าระบบ SBOBET ได้เป็นระยะเวลา 7 วัน 30 วันหรือ 90 วัน

เรียนรู้วิธีการเปิดใช้เครื่องมือการตั้งค่าถอนตัว กรุณาอ่าน: ตั้งค่าการถอนตัวจากระบบอย่างไร?

น่าเสียดายหากท่านพิจารณาปิดบัญชี SBOBET อย่างถาวร กรุณาส่งคำร้องขอปิดบัญชีที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET

Clicky