คำศัพท์ในรายการการเงินคืออะไรบ้าง?

ในบัญชีรายการการเงินจะบันทึกรายการทางธุรกรรมทั้งหมดของท่าน รวมถึงรายการวางพนันรายวัน รายการฝาก รายการถอน และยอดคงเหลือในบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านได้เข้าใจความหมายของแต่ละคำเฉพาะมากขึ้น กรุณาอ้างอิงจากคำอธิบายดังต่อไปนี้

 • วันที่ - บันทึกวันที่เกิดรายการทางการเงิน
 • ข้อคิดเห็น - บันทึกรายละเอียดของรายการทางการเงิน
 • ประเภท - บันทึกประเภทของรายการทางการเงิน
 • รวม - บันทึกยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการทางการเงิน
 • คอมมิชชั่น - บันทึกคอมมิชชั่นที่ได้รับหลังจากหลังจากการตัดรายการทางการเงินแต่ละรอบ
 • รวมยอดสะสม - บันทึกยอดรวมสะสมเมื่อเกิดรายการทางการเงินแต่ละรอบ

แถบเฉพาะต่อไปนี้ ใช้เพื่อบอกประเภทของรายการทางการเงิน

 • ยอด - ระบุยอดคงเหลือแรกเริ่มของบัญชีในแต่ละวัน ซึ่งยกมาจากยอดของวันก่อน
 • พนัน - ระบุรายการพนันที่ท่านวางพนันกับ SBOBET
 • Tram/Trac/Traa - ระบุการโอนยอดเงินที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการโอนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน
 • ฝาก - ระบุรายการฝาก
 • ถอน - ระบุรายการถอน
Clicky