SBOBET ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของฉันอย่างไร?

SBOBET ให้บริการรับพนันออนไลน์ซึ่งผ่านการรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA) โดยองค์กรชั้นนำ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยนี้ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า การส่งและรับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านจะเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ท่านใช้และระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ (Web server) ของ SBOBET ที่ต้องเข้ารหัสผ่านข้อมูลเท่านั้น

เว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัวจะแสดงเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA) ที่แตกต่างกัน ท่านสามารถสังเกตการรับรองความปลอดภัยนี้ได้ที่แถบแอดเดรส (Address bar) ของเบราว์เซอร์

Internet Explorer 7
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเขียวและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Internet Explorer 7

Internet Explorer 6
เครื่องหมายแม่กุญแจจะแสดงที่แถบสถานะ (Status bar)

Internet Explorer 6

Mozilla Firefox 2
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเหลืองและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Mozilla Firefox 2

Google Chrome
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเหลืองและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Google Chrome

Apple Safari 3
เครื่องหมายแม่กุญแจจะแสดงที่แถบชื่อหน้าเว็บไซต์

Apple Safari 3

Opera
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเขียวและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Opera