SBOBET ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่?

SBOBET ดำเนินการในเอเชียภายใต้ใบอนุญาตของรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ และดำเนินการในยุโรปภายใต้ใบอนุญาตของรัฐบาลของเกาะแมน SBOBET ได้รับอนุญาตให้เป็นสปอร์ตบุ๊คผู้รับวางพนันออนไลน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลก

ดูใบอนุญาตของเกาะแมน

ดูใบอนุญาตของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตของเราโดยไปที่หน้า ข้อมูลใบอนุญาต