มีบริการแสดงผลข้อมูลเฉพาะใน XML และช่องทาง API หรือไม่?

ข้อมูลราคาออดซ์ในการแสดงผลแบบ XML และผ่านบริการ API ใช้เพื่อการวิเคราะห์และเพื่อการตัดสินใจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด เช่น การแสดงผลใน XML และบริการ API กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET