ทำไมฉันจึงเปิดบัญชี SBOBET ไม่ได้?

ในการเปิดบัญชี SBOBET ท่านต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ หรืออายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายของประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอาศัยกำหนด (ขึ้นอยู่กับที่ใดกำหนดไว้สูงกว่า)

ถึงแม้ว่า SBOBET จะมีใบอนุญาตประกอบการรับวางพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเล่นพนัน กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเล่นพนันและการเล่นพนันออนไลน์ก็มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ประเทศที่ท่านอาศัยอาจถือว่าการเล่นพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ขออภัยที่ลูกค้าบางท่านอาจจะอาศัยออยู่ในประเทศที่ห้ามการเปิดเข้าใช้บริการ SBOBET เพราะการพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามที่ประเทศนั้นๆกำหนดไว้