ฉันจะคำนวณราคาออดซ์และเข้าใจการชนะในการพนันแบบมิกซ์ พาเลย์ ได้อย่างไร?

ราคาสุดท้ายของออดซ์ในการพนันแบบมิกซ์ พาเลย์ถูกคำนวณมาจากราคาออดซ์ของแต่ละรายการในแต่ละรูปแบบพนัน

ตัวอย่างเช่น ท่านวางพนันแบบมิกซ์ พาเลย์ โดยเลือกรูปแบบการพนันดังต่อไปนี้ที่เงินพนัน $100

  • ทีม A: 1.86
  • ทีม B: 1.96
  • ทีม C: 1.90
  • ทีม D: 2.36
ผลการพนัน สูตรการคำนวณ เงินจ่าย
ชนะทั้งหมด
วางพนันทีม A, B, C และ D
ชนะทั้งหมดทุกทีม
เงินพนัน x ออดซ์ - เงินพนัน ($100 x (1.86 x 1.96 x 1.90 x 2.36)) - $100
= $1534.69
ชนะครึ่ง
วางพนันทีม A, B, C และ D
ทีม A ชนะครึ่ง
([(ออดซ์ A - เงินทุน) / 2) + เงินทุน] x ออดซ์ที่ชนะ) x เงินพนัน - เงินพนัน ([(1.86-1) / 2+1] x 1.96 x 1.90 x 2.36) x $100 - $100
= $1156.78
เสียครึ่ง
วางพนันทีม A, B และ C
ทีม A เสียครึ่ง

((เอาออดซ์ทั้งหมดมาคูณกันยกเว้น ออดซ์ A) x (เงินพนัน / 2)) - เงินพนัน
((1.96 x 1.90) x (100 / 2)) - $100
= $86.20
เสียครึ่ง (x2)
วางพนันทีม A, B และ C
ทีม A และ B เสียครึ่ง
((เงินพนัน / 2) / 2 x ออดซ์ที่ชนะ) - เงินพนัน (($100 / 2) / 2 x 1.90) - $100
= -$52.50
Clicky