အလယ်တွင်ပုံလောင်းခြင်း (Tote betting) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ပါရီ-အပြန်အလှန် လောင်းခြင်း ( အလယ်ပုံလောင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ပွဲစဉ်တစ်ခုတွင် လောင်းကြေးငွေကို နိုင်သည့် ထိုးသားတို့အား အချိုးကျဝေပေးသည့်လောင်းနည်း) ဆိုသည်မှာ လောင်းကြေးငွေကို အလယ်၌ပုံထားပြီး လောင်းကြေး နိုင်သည့်ထိုးသားများကို ထိုအလယ်ပုံမှငွေကို လောင်းကြေးနိုင်ထိုးသားအရေအတွက်ဖြင့်စား၍ရသော ပမာဏကို လျော်ပေးသည့် လောင်းကစားနည်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် လောင်းသည့်ငွေပမာဏနှင့် နိုင်သည့်ထိုးသားအရေအတွက်အား တရားဝင်ပြိုင်ပွဲရလဒ်ကို သိသည့်အချိန်တွင်ရှိနေသည့် အရေအတွက်အတိုင်း တွက်ချက်သည်။ ထိုအလယ်ပုံ လောင်းကြေးငွေမှ ဖြတ်ယူ စရာရှိသည့်ငွေများကို ဖြတ်ယူပြီးလျှင် လျော်ကြေးငွေပမာဏကို ကြေငြာသည်။

ထိုသို့ အလယ်ပုံလောင်းခြင်းသည် ပုံသေအဆ အတိုင်းလျော်သော လောင်းကစားနည်းနှင့်မတူပေ။ ပွဲစသည်မှ မပိတ်မချင်း သင်၏လောင်းကြေးအပေါ် လျော်ငွေ အဆ (ဥပမာ - တစ်စ လျှင် ဆယ်ဆ) မည်မျှလျော်မည်ကို မသိနိုင်ပါ။

လျော်ငွေသတ်မှတ်ရာတွင် အလယ်ပုံလောင်းရာမှရသည့်လျော်ငွေကို ညွှန်ပြခြင်းသာဖြစ်လျှက် တရားဝင်မထုတ်ပြန်ပေ။ တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးသော လျော်ငွေပမာဏများကိုမူ ပြိုင်ပွဲရလဒ် စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။