အင်တာနက်လောင်းကစားပလက်ဖောင်းအသုံးခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဥ်းများနှင့် သက်မှတ်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

သင္၏ အေကာင့္ဖြင့္စဥ္ကာလ၌ သင္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္၏ SBOBET အေကာင့္သို႕ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ဝင္စဥ္က သင့္အား အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဖတ္ရႈျပီး လက္ခံရန္ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။ သင့္ SBOBET အေကာင့္သို႕ ဝင္ျပီးေသာအခါ စာမ်က္ႏွာ၏ အေပၚဖက္ လက္ယာေထာင့္ရွိ “သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား” စကားလံုးေပၚတြင္ ႏိွပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။