မွေးနေ့လက်ဆောင် စည်းမျဥ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ပါဝင်မည်

သတ်မှတ်ချက်များ

 1. ဤမွေးနေ့အခမဲ့လောင်းခြင်းပရိုမိုးရှင်းသည် ဖိတ်ခေါ်ခံရသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ မန်ဘာအားလုံးအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။

 2. မွေးနေ့အခမဲ့လောင်းခြင်းကို မန်ဘာ၏ မွေးလနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မီ ("ရယူရမည့်ကာလ") ရယူပြီး အသုံးပြုရမည်။ ရယူရမည့်ကာလအတွင်း မရယူသော သို့မဟုတ် အသုံးမပြုသော မည်သည့်အခမဲ့လောင်းခြင်းကိုမဆို ရယူရမည့်ကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် ပယ်ဖျက်သွားမည်။

 3. အားကစားဘောက်ချာသည် အောက်ပါကြေးများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
 4.                                                                   
  • ယူရိုကြေး : 1.50 နှင့် အထက်        
  • ဟောင်ကောင်ကြေး : 0.50 နှင့် အထက်
  • မလေးကြေး : အနှုတ်ကြေး၊ 0.5 နှင့် အထက်
   • အနှုတ်ကြေးတွင် ဘောက်ချာပြန်မအမ်းပါ     
  • အင်ဒိုကြေး : 1.00 နှင့် အထက်                          
   • အနှုတ်ကြေးတွင် ဘောက်ချာပြန်မအမ်းပါ                              
   
 5. SBOBET သည် မည်သည့်ကာစတန်မာကိုမဆို မည်သည်အချိန်တွင်မဆို ဤပရိုမိုးရှင်းမှ ထုတ်ပယ်ခွင့်ရှိပြီး မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမပေးပဲ ဤပရိုမိုးရှင်းကို ပြောင်းလဲ၊ ပြင်ဆင်၊ ပြုပြင် နှင့်/သို့မဟုတ် ရုတ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။
 6.  
 7. အထွေထွေ ပရိုမိုးရှင်း စည်းမျဥ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များသက်ရောက်မှုရှိသည်။
 8.  
 9. SBOBET ဘောက်ချာ စည်းမျဥ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များသက်ရောက်မှုရှိသည်။

View in other languages :